Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Δυσβάσταχτο το κόστος παραγωγής

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Δεκέμβριο 2022, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Δεκεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 19,1%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Δεκεμβρίου 2021, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2020, είχε παρουσιάσει αύξηση 17,0%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 19,1%, τον μήνα Δεκέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2021, οφείλεται:

α) στην αύξηση κατά 18,8% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας δημητριακά και σπόροι, και

β) στην αύξηση κατά 20,0% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

  • Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 0,9%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2022 - Δεκεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2021 - Δεκεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 14,8%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Δεκεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 19,4% έναντι αύξησης 14,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Δεκεμβρίου 2021 με τον Δεκέμβριο 2020.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 19,4%, τον μήνα Δεκέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2021, οφείλεται στην αύξηση κατά 20,6% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή των ομάδων ζωοτροφές και ενέργεια και λιπαντικά.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 1,6%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2022 - Δεκεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 23,8% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2021 - Δεκεμβρίου 2021.