Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Βρουκέλλωση: εγκρίθηκε η προμήθεια των εμβολίων

Για την εφαρμογή του προγράμματος εκρίζωσης της νόσου.

Εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια (α) εμβολίων Rev-1 και RB-51 στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των αιγών & των προβάτων, καθώς και του προγράμματος εκρίζωσης της βρουκέλλωσης των βοοειδών και (β) βόειων και ορνίθιων φυματινών στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος εκρίζωσης της φυματίωσης των βοοειδών.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια των ειδών, η οποία ανέρχεται στο συνολικό με Φ.Π.Α. ποσό των 534.096,70 (καθαρή αξία 467.480,00 €), θα βαρύνει τις Πιστώσεις του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων και επιμερίζεται ως εξής:

(α) 2.850.000 δόσεις Εμβόλια Rev-1, συνολικής με 13% Φ.Π.Α. αξίας 399.342,00 € (καθαρή αξία 353.400,00 €)

(β)    26.500 δόσεις Εμβόλια RB-51 συνολικής με 13% Φ.Π.Α. αξίας 68.873,50 € (καθαρή αξία 60.950,00 €)

(γ) 308.000 δόσεις Βόειας φυματίνης συνολικής με 24% Φ.Π.Α. αξίας 63.016,80 € (καθαρή αξία 50.820,00 €)

(δ) 14.000 δόσεις Ορνίθιας φυματίνης συνολικής με 24% Φ.Π.Α. αξίας 2.864,40 € (καθαρή αξία 2.310,00 €)

Η βρουκέλλωση είναι ένα εμπύρετο νόσημα στον άνθρωπο που προκαλεί νυχτερινή εφίδρωση, εύκολη κόπωση, πόνους στις αρθρώσεις κά. Η τελική διάγνωση γίνεται με εργαστηριακές εξετάσεις. Μεταδίδεται από τα ζώα και εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα στις χώρες της Μεσογείου.

Αποτελεί νόσημα υποχρεωτικής δήλωσης και στη χώρα μας αποτελεί μία από τις συχνότερα εμφανιζόμενες ζωοανθρωπονόσους τόσο στα ζώα όσο και στον άνθρωπο. Στα θηλυκά ζώα προκαλεί αποβολές και μείωση της γαλακτοπαραγωγής με σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις στον κτηνοτρόφο και την εθνική οικονομία.