Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Αναδιάρθρωση Αμπελώνων – η τελική κατάταξη

5.105,40 στρέμματα - 8.421.942,30 ευρώ. Αναλυτικά οι δικαιούχοι.

Aνακοινώθηκε η τελική κατάταξη των δικαιούχων παραγωγών και κατανομής των κονδυλίων για την ένταξή τους στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για την περίοδο 2022-2023, με βάση τους διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους που διενέργησαν οι Π.Ε. της χώρας.

Η κατάταξη των επιλέξιμων αιτήσεων γίνεται σε επίπεδο χώρας, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προτεραιότητας, όπως αυτά ορίζονται στη σχετική Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η κατανομή των κονδυλίων ανέρχεται στο σύνολο της χώρας σε 8.421.942,30 ευρώ και αφορά στην αναδιάρθρωση 5.105,40 στρεμμάτων.

Δείτε τη σχετική Απόφαση και τους πίνακες με τους δικαιούχους, ΕΔΩ.