Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αθέμιτες Εμπορικές Πρακτικές: σε εξέλιξη η πανευρωπαϊκή έρευνα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διεξάγει έρευνα σχετικά με τη διάπραξη αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργήσει και κοινοποιήσει ενιαίο ερωτηματολόγιο προς τα κράτη μέλη.

Το ερωτηματολόγιο μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν γεωργοί/αγρότες, αυτοαπασχολούμενοι, εταιρείες και άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή διανομή, μεταποίηση ή χονδρική πώληση της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Η παρούσα έρευνα από το Κοινό Κέντρο Ερευνών και τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διενεργείται σε όλα τα κράτη μέλη και απευθύνεται στους προμηθευτές που καλύπτονται από την οδηγία στα διάφορα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το συμπληρώσουν και να το υποβάλουν απευθείας, το αργότερο μέχρι τις 15 Μαρτίου 2023.

Ο σχετικός ηλεκτρονικός σύνδεσμος του ερωτηματολογίου βρίσκεται ΕΔΩ.

  • Το ερωτηματολόγιο διατίθεται και στην ελληνική γλώσσα με επιλογή γλώσσας «ελληνικά» στο αντίστοιχο πεδίο languages.