Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Άρδευση: αυτά τα έργα θα γίνουν στην Αιτωλοακαρνανία

Η Περιφέρεια Δ. Ε. εργάστηκε και το αποτέλεσμα είναι θετικό.

Ανακοινώθηκε προ ημερών ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης της με αριθ. 5473/23-12-2021 Πρόσκλησης της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 (Π.Α.Α. 2014 - 2020).

Πρόκειται για τα λεγόμενα «μικρά αρδευτικά», προϋπολογισμού έως 2,2 εκ. € τα οποία αφορούν σε βελτίωση ή αύξηση των αρδευόμενων εκτάσεων, ταμίευση χειμερινών απορροών (λιμνοδεξαμενές), βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αρδευτικών υποδομών, χρήση ανακυκλωμένου νερού στις αρδεύσεις και τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις.

Υπενθυμίζουμε ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ήταν σε 40.000.000,00 € και δικαιούχοι για την υποβολή των σχετικών προτάσεων ήταν η αρμόδια υπηρεσία της τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ ή Β΄ βαθμού, (Δήμοι ή Περιφέρειες), η οποία έχει την ευθύνη, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των σχετικών έργων.

Όπως προκύπτει απ’ τον σχετικό πίνακα των προσωρινών αποτελεσμάτων που επισυνάπτουμε παρακάτω, προτάσεις για τη δική μας περιοχή υπέβαλε μόνο η Περιφέρεια. Υπενθυμίζουμε ότι σε ανάλογες προσκλήσεις κατά το παρελθόν η απούσα ήταν και η τότε περιφερειακή αρχή. Σε ότι αφορά τους Δήμους δεν εντοπίζουμε κάποιο έργο ούτε σε αυτά που εγκρίνονται ούτε εκείνα που απορρίπτονται…

Οι αιτήσεις που επιλέγονται για χρηματοδότηση, σε ότι αφορά την Αιτωλοακαρνανία είναι τα εξής:

  • ΤΟΕΒ Κατοχής με το ποσό των 2.199.760 ευρώ
  • ΤΟΕΒ Νεοχωρίου με το ποσό των 2.199.760 ευρώ
  • ΤΟΕΒ Λεσινίου με το ποσό των 2.198.495,2 ευρώ
  • ΓΟΕΒ Αχελώου με το ποσό των 2.195.792 ευρώ

Υπήρξαν πρόσθετες προτάσεις (Φυτείες, Ευηνοχώρι, Γαλατάς), που δεν επελέγησαν, ενώ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος θα χρηματοδοτηθούν και άλλα έργα στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες.

Για τα έργα που δεν επελέγησαν η Περιφέρεια διατηρεί το δικαίωμα υποβολής ένστασης, μέχρι 7 Μαρτίου.

Με τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν επιτυγχάνεται η μείωση των απωλειών και η εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας, η χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, η συγκράτηση των χειμερινών απορροών και η διάθεση αυτών κατά τους θερινούς μήνες, η αντιμετώπιση προβλημάτων υφαλμύρυνσης και η αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων υδάτινων συστημάτων, η καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού και η μείωση των πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα.

Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η αποδοτικότητα της χρήσης του αρδευτικού νερού και βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής γεωργίας.

Δείτε αναλυτικά τον πίνακα με όλα τα έργα ΕΔΩ.