Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Υγεία των ζώων: η πρώτη ετήσια έκθεση

Η πρώτη ετήσια έκθεση που προέρχεται από το Παρατηρητήριο του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (WOAH) παρέχει μια περιεκτική άποψη σχετικά με την εφαρμογή των διεθνών προτύπων για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων από τα μέλη του.

Τα διεθνή πρότυπα του WOAH παρέχουν καθοδήγηση για ένα ευρύ φάσμα πτυχών που σχετίζονται με την πρόληψη και τον έλεγχο ασθενειών, την καλή διαβίωση των ζώων και την κτηνιατρική δημόσια υγεία.

Συμβάλλουν επίσης στη διασφάλιση του ασφαλούς και δίκαιου διεθνούς εμπορίου ζώων και ζωικών προϊόντων. Έχοντας κατά νου αυτούς τους στόχους, ο Οργανισμός βασίζεται τακτικά στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης για να βεβαιωθεί ότι τα πρότυπά είναι ακριβή και ενημερωμένα.

Ωστόσο, η μεταφορά αυτών των προτύπων σε εθνικά νομοθετικά πλαίσια δεν είναι πάντα εύκολη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οι οποίοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν διάφορες προκλήσεις που σχετίζονται με το τοπικό τους πλαίσιο.

Το Παρατηρητήριο του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων δημοσιοποίησε την  πρώτη ετήσια έκθεση, η οποία δίνει μια εικόνα για την εφαρμογή ευρείας επιλογής προτύπων WOAH. 

Το έγγραφο περιλαμβάνει περισσότερους από 100 δείκτες ομαδοποιημένους σε δώδεκα ενότητες. Καθένα από αυτά εστιάζει σε ένα διαφορετικό θέμα και τομέα ενδιαφέροντος, από την ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης έως την προσέγγιση One Health. Τα ευρήματα που παρουσιάζονται σε αυτήν την Έκθεση σκιαγραφούν για πρώτη φορά μια συνολική προοπτική της συμμόρφωσης των μελών στα πρότυπα. Ταυτόχρονα, ευαισθητοποιούν για ορισμένα από τα σημερινά κενά στην εφαρμογή τους. Η έκθεση προτείνει επίσης πώς θα μπορούσαν να καλυφθούν με τη βελτίωση των πρακτικών σε εθνικό επίπεδο και πώς τα μέλη θα μπορούσαν να επωφεληθούν από πιο εξατομικευμένη υποστήριξη.

Αξίζει να σημειωθεί σε αυτήν την πρώτη έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης του Παρατηρητηρίου, στο τέλος κάθε ενότητας περιγράφονται συστάσεις που έχουν σκοπό να προωθήσουν την τεχνογνωσία, να δημιουργήσουν γνώσεις και να βοηθήσουν τα μέλη να υποστηρίξουν τη βέλτιστη ενσωμάτωση των προτύπων του WOAH στις εθνικές νομοθεσίες.

Στόχος τους είναι να καταστήσουν τις Υπηρεσίες Υγείας των Ζώων καλύτερα εξοπλισμένες για να αντιμετωπίσουν τις υπάρχουσες προκλήσεις. Οι συστάσεις της έκθεσης είναι επίσης πολύτιμες εισροές για τον ίδιο τον Οργανισμό, καθώς θα επιτρέψουν στον WOAH να εμβαθύνει την κατανόησή του για την εφαρμογή προτύπων σε όλες τις περιοχές, να μεγιστοποιήσει την υποστήριξή του σε αυτά και να ενημερώσει το μελλοντικό του έργο σχετικά με τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων.