Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 02 Ιανουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για τις ζωοτροφές

Εγχειρίδιο: πως να συμπληρώσετε την αίτηση στήριξης του Μέτρου 22.

Συνεχίζονται μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2023 οι αιτήσεις των κτηνοτρόφων για την έκτακτη ενίσχυση των 89 εκατ. ευρώ για την αγορά ζωοτροφών.

Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα και η υποβολή των αιτήσεων γίνεται στον ιστότοπο https://m22.opekepe.gr/

Μπορείτε να βρείτε τον αναλυτικό οδηγό συμπλήρωσης της αίτησής σας ΕΔΩ.

Για περισσότερες πληροφορίες και για κάθε τεχνική υποστήριξη στην υποβολή αίτησης, οι παραγωγοί μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου και στο Τμήμα Επιδοτήσεων, στα κεντρικά γραφεία του Συνεταιρισμού και στα υποκαταστήματα. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2641.0.69013 - 69034.

Η ενίσχυση δίνεται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2022 και συγκεκριμένα από τις δράσεις:

  • Υπομέτρο 1: Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους κτηνοτρόφους των τομέων εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας και βοοτροφίας.
  • Υπομέτρο 2: Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους κτηνοτρόφους των τομέων εντατικής αιγοπροβατοτροφίας, βοοτροφίας, πτηνοτροφίας και χοιροτροφίας.

Στόχος του Μέτρου είναι η παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και ειδικότερα την μεγάλη αύξηση των τιμών των ζωοτροφών.