Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Στις 30 Ιανουαρίου συνεδριάζει το Συμβούλιο Γεωργίας

Η σουηδική Προεδρία θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασιών της για το τρέχον εξάμηνο στον τομέα της γεωργίας και της αλιείας.

Οι υπουργοί θα ενημερωθούν από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη και θα ανταλλάξουν απόψεις για την τρέχουσα κατάσταση των αγορών, ιδίως υπό το πρίσμα της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Επίσης, θα συζητήσουν σχετικά με τις ευκαιρίες της βιοοικονομίας λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές προκλήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στις αγροτικές περιοχές, ενώ θα ενημερωθούν από την Προεδρία και θα συζητήσουν σχετικά με τις γεωργικές πτυχές της αναθεώρησης της οδηγίας για τις βιομηχανικές εκπομπές.

Τέλος, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την αναθεώρηση της νομοθεσίας για τη μεταφορά ζώων, που αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της παραγωγής τροφίμων.