Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πληρωμές 24,89 εκατ. ευρώ

Από τις 09/01/2023 έως τις 25/01/2023 ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 24.893.754,87 ευρώ.

Οι πληρωμές αφορούν ανειλημμένες υποχρεώσεις σε επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα της μελισσοκομίας, επιχειρησιακά προγράμματα φρούτων και δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 -2020, όπως νέοι αγρότες, σχέδια βελτίωσης, γενετικοί πόροι καθώς και αγροπεριβαλλοντικά μέτρα.

Οι δικαιούχοι των πληρωμών ανέρχονται στους 1.026.

Δείτε αναλυτικά τις πληρωμές εδώ.