Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ομάδα Εργασίας στο ΥπΑΑΤ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνιστάται Ομάδα Εργασίας με αντικείμενο τον εντοπισμό, αξιολόγηση και οριοθέτηση εκτάσεων οριακής ή μηδενικής παραγωγικότητας για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών.

Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι ο εντοπισμός, η αξιολόγηση και η οριοθέτηση εκτάσεων οριακής ή μηδενικής παραγωγικότητας για εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών, προκειμένου η εγκατάσταση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς να μην ανταγωνίζεται την αγροτική παραγωγή της Χώρας.

Η Ομάδα Εργασίας συγκροτείται από τους:

α) Κωνσταντίνο Μίχο, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, με βαθμό Α΄, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Σωτήριο Μακρυνιώτη, υπάλληλο ειδικότητας ΠΕ1 Γεωπονικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, προϊστάμενο του Τμήματος Χωροταξίας, του ίδιου βαθμού και Διεύθυνσης.

β) Διονύσιο Καλύβα, Καθηγητή του Εργαστηρίου Εδαφολογίας και Γεωργικής Χημείας του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής, της Σχολής Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής, με γνωστικό αντικείμενο την Αξιολόγηση Εδαφών-Γεωργαφικά Πληροφοριακά Συστήματα, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

γ) Κωνσταντίνο Κοσμά, Ομότιμο Καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

δ) Βασίλειο Ασχονίτη, Ερευνητή Γ’- Εντεταλμένος Ερευνητής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ), ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ε) Βίκτωρα Καββαδία, Ερευνητή Α’- Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ), ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

στ) Δημήτριο Τριαντακωνσταντή, Ερευνητή Γ΄- Εντεταλμένος Ερευνητής του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ) για τα Γεωχωρικά Δεδομένα (GIS), ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

ζ) Παναγιώτη Κουλελή, Ερευνητή Γ΄- Εντεταλμένος Ερευνητής του Ινστιτούτου Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων, του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ), ως τακτικό μέλος, χωρίς αναπληρωτή/τρια.

Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται από τον Πρόεδρο υπάλληλος του Τμήματος Χωροταξίας, της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Την Ομάδα Εργασίας θα συνεπικουρούν στο έργο της, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι άλλων υπηρεσιών και φορέων, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η Ομάδα Εργασίας θα αναφέρεται στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γ. Γεωργαντά.

Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Ομάδας Εργασίας λήγει σε ένα (1) έτος.

Η Ομάδα Εργασίας είναι μη αμειβόμενη.