Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η τελική κατάταξη για τις επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι 79 επιχειρήσεις οινοπαραγωγής.

 

Η τελική κατάταξη των αιτούντων στο πρόγραμμα «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής για τα οικονομικά έτη 2022 και 2023, κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από τους σχετικούς ελέγχους, αναρτήθηκαν στη διαύγεια.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα εδώ.