Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Εργαλείο παρακολούθησης τιμών

Πληθωρισμός τιμών τροφίμων: διαδραστικό εργαλείο οπτικοποίησης.

Η Eurostat δημιούργησε ένα διαδραστικό εργαλείο που δείχνει τις αλλαγές στις τιμές των τροφίμων σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού. 

Προσφέρει μια σειρά λειτουργιών για την προσαρμογή της επιλογής δεδομένων: 

  • Γραμμές τάσης για 26 διαφορετικά είδη διατροφής, όπως ψωμί ή κρέας. Στο ίδιο γράφημα μπορούν να συγκριθούν έως και επτά διαφορετικά είδη διατροφής.
  • Επιλογή χώρας για εμφάνιση ενός ή περισσοτέρων κρατών μελών της ΕΕ.
  • Επιλογή δείκτη για σύγκριση των μεταβολών των τιμών των τροφίμων σε έναν ή περισσότερους τύπους δεικτών κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων:

Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν έως και επτά χώρες, τρόφιμα ή τους τέσσερις τύπους δεικτών για σύγκριση σε βάθος χρόνου.

Ανακαλύψτε τώρα το εργαλείο παρακολούθησης των τιμών των τροφίμων επιλέγοντας διαφορετικές χώρες, είδη τροφίμων ή δείκτες για να εξερευνήσετε πώς έχουν αλλάξει οι τιμές των τροφίμων με τα χρόνια, πιέζοντας ΕΔΩ.