Με την  εγκύκλιο παρέχονται πληροφορίες και διευκρινίσεις αναφορικά με τις υποχρεώσεις των δικαιούχων της Δράσης 2 των υπομέτρων 16.1-16.2 και 16.1-16.5 ως προς τη διακριτή παρακολούθηση των επιλέξιμων δαπανών.

Η εγκύκλιος έχει διαμορφωθεί ώστε να μπορέσει να αποτελέσει ένα συνοπτικό και εύχρηστο εργαλείο για την ορθή υλοποίηση και παρακολούθηση των δαπανών που απαιτούνται από τη Δράση 2 και να συνοψίσει τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο για την επαλήθευση αυτών, με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων από τους Δικαιούχους και την ελαχιστοποίηση αστοχιών και καθυστερήσεων.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ.