Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 02 Ιανουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ενημέρωση για τη Συνδεδεμένη Ενίσχυση πορτοκαλιών προς χυμοποίηση

Ανακοίνωση της ΕΘΕΑΣ.

Ύστερα από αγώνα των Ομάδων Παραγωγών Εσπεριδοειδών της Ε.Θ.Ε.Α.Σ αλλά και με τη θετική συμβολή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η χυμοποίηση  πορτοκαλιών συμπεριλήφθηκε στο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο 2023-2027, που εγκρίθηκε πρόσφατα και θα συνεχίσουν οι παραγωγοί να λαμβάνουν  συνδεδεμένη ενίσχυση και  για την περίοδο 2023-2027.

Ωστόσο επειδή:

  • έως τώρα δεν έχουν βγει  οι εφαρμοστικές διατάξεις και εγκύκλιοι για την επιλεξιμότητα των ποσοτήτων που θα παραδοθούν για χυμοποίηση,
  • τα εργοστάσια χυμοποίησης άρχισαν να παραλαμβάνουν όπως κάθε χρόνο ποσότητες πορτοκαλιών μελών των συνεταιρισμών και των ομάδων μας.

Καλούμε τα μέλη μας να πράξουν ακριβώς ότι έκαναν και την προηγούμενη περίοδο όσον αφορά τις διαδικασίες και τα παραστατικά παράδοσης των πορτοκαλιών προς χυμοποίηση, μέχρι το Υπουργείο να εκδώσει άμεσα τις αντίστοιχες εφαρμοστικές αποφάσεις.

Στόχος μας είναι να μην χαθούν ενισχύσεις από τα μέλη μας που ήδη ξεκίνησαν να παραδίδουν ποσότητες για χυμοποίηση.