Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Διευκρίνιση σχετικά με τις αιτήσεις Μέτρου 22

Σε σχέση με τις Αιτήσεις του Μέτρου 22, o OΠΕΚΕΠΕ επισημαίνει τα εξής:

Επιλογή σε κάποιο από τα πεδία της Αίτησης του Μέτρου 22, πρέπει να έχουν όσοι αιτούνται στο Υπομέτρο 2, Εντατική Κτηνοτροφία. Εάν κάποιος υπάγεται σε 2 κατηγορίες/πεδία, αρκεί να επιλέξει τουλάχιστον μία εξ αυτών.

Ωστόσο, εάν κάποιος ανήκει στο Υπομέτρο 1, Eκτατική Κτηνοτροφία, και παρόλα αυτά επιλέξει κάποιο από τα πεδία, τότε θα αγνοηθεί αυτή η επιλογή κατά την επεξεργασία της αίτησης.