Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 09 Ιανουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αυξάνονται οι εξαγωγές ...και το εμπορικό έλλειμμα

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας κατά τον μήνα Νοέμβριο 2022.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά το μήνα Νοέμβριο 2022 ανήλθε στο ποσό των 8.492,8 εκατ. ευρώ (8.637,9 εκατ. δολάρια) έναντι 6.879,1 εκατ. ευρώ (7.828,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 23,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Νοέμβριο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 449,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,5%, και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα  Νοέμβριο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 447,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,5%, σε σχέση με τον μήνα Νοέμβριο 2021.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά το μήνα Νοέμβριο 2022 ανήλθε στο ποσό των 4.739,9 εκατ. ευρώ (4.850,0 εκατ. δολάρια) έναντι 3.936,1 εκατ. ευρώ (4.506,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 20,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα  Νοέμβριο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά  395,1 εκατ. ευρώ  δηλαδή 14,1% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα  Νοέμβριο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 411,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή  14,9%, σε σχέση με τον μήνα Νοέμβριο 2021.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Νοέμβριο 2022 ανήλθε σε 3.752,9 εκατ. ευρώ (3.787,9 εκατ. δολάρια) έναντι 2.943,0  εκατ.  ευρώ  (3.322,7  εκατ.  δολάρια)  κατά  τον  ίδιο  μήνα  του  έτους  2021,  παρουσιάζοντας  αύξηση,  σε  ευρώ,  27,5%.  Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα  Νοέμβριο 2022 παρουσίασε  αύξηση του ελλείμματος κατά 54,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  και τα πλοία κατά τον μήνα  Νοέμβριο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 35,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,8%  σε σχέση με τον μήνα Νοέμβριο 2021.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 ανήλθε στο ποσό των 85.266,6 εκατ.  ευρώ  (89.191,9  εκατ.  δολάρια)  έναντι  58.562,5  εκατ.  ευρώ  (69.198,5  εκατ.  δολάρια)  κατά  το  ίδιο  διάστημα  του  έτους  2021, παρουσιάζοντας  αύξηση, σε ευρώ 45,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 12.186,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 27,8% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε  αύξηση κατά  11.941,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 27,3%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 ανήλθε στο ποσό των 50.112,8 εκατ. ευρώ  (52.721,3 εκατ. δολάρια)  έναντι  36.399,1 εκατ. ευρώ (43.303,6 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του  έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση,  σε ευρώ 37,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  παρουσίασε αύξηση κατά 5.771,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή  21,9% και  η αντίστοιχη  αξία χωρίς  τα πετρελαιοειδή  και τα  πλοία παρουσίασε  αύξηση κατά  5.784,6 εκατ.  ευρώ, δηλαδή 22,0%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2021.

Το  έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου  2022 ανήλθε σε 35.153,8 εκατ. ευρώ (36.470,6 εκατ. δολάρια) έναντι 22.163,4 εκατ. ευρώ (25.894,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση,  σε  ευρώ,  58,6%.  Το  αντίστοιχο  μέγεθος  χωρίς  τα  πετρελαιοειδή  παρουσίασε  αύξηση  κατά   6.415,4  εκατ.  ευρώ,  δηλαδή 36,6% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 6.156,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 35,2%.