Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

ΑΠΕ: η κατανομή στην Ε.Ε. και η θέση της Ελλάδας

Το 22% της ενέργειας που καταναλώθηκε το 2021 προήλθε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το μερίδιο της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε επίπεδο ΕΕ έφτασε το 21,8% το 2021. Σε σύγκριση με το 2020, σημείωσε μείωση 0,3 ποσοστιαίες μονάδες (pp), γεγονός που αποτελεί την πρώτη μείωση που καταγράφηκε ποτέ. 

Εξετάζοντας τον στόχο της ΕΕ που έχει τεθεί επί του παρόντος για το 2030 στο 32% από την οδηγία 2018/2001 της 11ης Δεκεμβρίου 2018 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές , το μερίδιο 21,8% που καταγράφηκε για το 2021 εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερο από τον στόχο.

Ως εκ τούτου, οι χώρες πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να παραμείνουν πάνω από τη βασική γραμμή που ορίζεται στον Κανονισμό 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της ενεργειακής ένωσης και τη δράση για το κλίμα και να συμμορφωθούν με την απαιτούμενη τροχιά της ΕΕ. Αυτό ισχύει ακόμη περισσότερο από τη στιγμή που η Επιτροπή εξέδωσε την πρότασή της για τροποποίηση της Οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όπου στοχεύει να αυξήσει αυτόν τον στόχο στο 40%, με το σχέδιο REPowerEU το 2022 να αυξάνει αυτόν τον στόχο περαιτέρω στο 45%.

Η Σουηδία εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

Με περισσότερο από το ήμισυ της ενέργειάς της από ανανεώσιμες πηγές στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, η Σουηδία (62,6%, βασιζόμενη κυρίως σε ένα μείγμα βιομάζας, υδροηλεκτρικής ενέργειας, αιολικής ενέργειας, αντλιών θερμότητας και υγρών βιοκαυσίμων) είχε μακράν το υψηλότερο μερίδιο μεταξύ της Ε.Ε.

Τα κράτη μέλη το 2021, μπροστά από τη Φινλανδία (43,1%) και τη Λετονία (42,1%) (και οι δύο χρησιμοποιούν κυρίως βιομάζα και υδροηλεκτρικά), την Εσθονία (37,6%, βασιζόμενη κυρίως στη βιομάζα και τον άνεμο), την Αυστρία (36,4%, κυρίως υδροηλεκτρική και βιομάζα) και τη Δανία (34,7%, κυρίως βιομάζα και άνεμος).

Διάγραμμα ράβδων: Συνολικό μερίδιο ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ, % ανά χώρα, 2021

Πηγή δεδομένων: nrg_ind_ren 

Περισσότερα από τα μισά κράτη μέλη της ΕΕ είναι κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ

Συνολικά, 15 από τα 27 μέλη της ΕΕ ανέφεραν μερίδια κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ το 2021 (Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο , Ουγγαρία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πολωνία και Σλοβακία).

Τα χαμηλότερα ποσοστά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (11,7%), στη Μάλτα (12,2%), στην Ολλανδία (12,3%), στην Ιρλανδία (12,5%) και στο Βέλγιο (13,0%).

Η Ελλάδα βρίσκετε οριακά πάνω από τον μέσω ευρωπαϊκό όρο.