Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2023 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις, Επικαιρότητα

Αμπέλι: αντιμετώπιση ασθενειών της περιόδου

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται αυτή την περίοδο η καλλιέργεια της αμπέλου, καθώς οι ασθένειες του ξύλου καραδοκούν.

ΕΥΤΥΠΙΩΣΗ

Ασθένεια του ξύλου που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στο αμπέλι. Έχουμε έξαρση της ασθένειας κυρίως σε αμπέλια μεγάλης ηλικίας. Χρειάζεται να γίνει έγκαιρη διάγνωση προς αποφυγή της εξάπλωσης της.

Κατά το κλάδεμα των βραχιόνων, παρατηρούνται καστανοί πλευρικοί μεταχρωματισμοί στις τομές. Την άνοιξη σε προσβεβλημένα πρέμνα από ευτυπίωση παρατηρείται καχεκτική βλάστηση, κίτρινα παραμορφωμένα φύλλα και μικρά μεσογονάτια διαστήματα στους βλαστούς, μικρά αραιόρογα σταφύλια, μικρή παραγωγή ενώ πολλά μάτια δεν βλαστάνουν.

Τα κλαδέματα να γίνονται με ξηρό και ήπιο καιρό. Κατά το κλάδεμα αφαιρούμε το προσβεβλημένο τμήμα του βραχίονα μέχρι να φτάσουμε στο υγειές ξύλο. Καλό θα είναι τα προσβεβλημένα πρέμνα να σημαδευτούν από το καλοκαίρι, έτσι ώστε να κλαδεύουμε πρώτα τα υγιή και μετά τα μολυσμένα πρέμνα.

Η μετάδοση της ασθένειας γίνεται κατά το κλάδεμα γι’ αυτό φροντίζουμε να απολυμαίνουμε τα κλαδευτικά εργαλεία. Μετά το κλάδεμα θα πρέπει να γίνεται ψεκασμός ή επάλειψη των τομών με πυκνό διάλυμα ενός χαλκούχου σκευάσματος.

ΙΣΚΑ

Ασθένεια πολύ διαδεδομένη όπου καλλιεργείται το αμπέλι.

Κατά το κλάδεμα στις τομές των βραχιόνων παρατηρούνται μεταχρωματισμοί στο κέντρο της τομής και το ξύλο έχει σπογγώδη υφή. Το καλοκαίρι τα συμπτώματα παρατηρούνται στα φύλλα με πλευρικές, μεσονεύριες χλωρώσεις και στη συνέχεια ξηράνσεις των φύλλων. Σε έντονη προσβολή παρατηρείται ξήρανση των κλιματίδων, των βραχιόνων ή ακόμη και ολόκληρων των πρέμνων κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Εντοπίζουμε και σημαδεύουμε τα μολυσμένα πρέμνα από το καλοκαίρι . Κλαδεύουμε όψιμα με ήπιο και ξηρό καιρό. Αποφεύγουμε το κλάδεμα των ύποπτων με προσβολή πρέμνων ταυτόχρονα με τα υγιή. Ξεριζώνουμε και καίμε τα προσβεβλημένα πρέμνα που έχουμε εντοπίσει από το καλοκαίρι. Απολυμαίνουμε τα κλαδευτικά εργαλεία και πραγματοποιούμε έναν ψεκασμό μετά το κλάδεμα με ένα χαλκούχο σκεύασμα.

Επισημαίνουμε ότι οι ασθένειες ξύλου αντιμετωπίζονται καλύτερα εφαρμόζοντας τα παραπάνω προληπτικά μέτρα.