Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

ΥπΑΑΤ: Τα κονδύλια του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το 2023

Αναλυτικοί πίνακες.

H κατανομή των πιστώσεων του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2023 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (κατά μείζονα κατηγορία εξόδων, φορέα, ειδικό φορέα και στους επιμέρους Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εξόδων, σύμφωνα με τα ανώτατα δεσμευτικά όρια των πιστώσεων, εμφανίζονται στους παρακάτω πίνακες: