Σύμφωνα με την απόφαση, εντάσσονται στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης αμπελώνων, αμπελοτεμάχια 30 παραγωγών, με συνολική έκταση ένταξης 439,8 στρέμματα και ποσό 686.144,5 ευρώ.

Να σημειωθεί, ότι η προσωρινή κατάταξη των δικαιούχων παραγωγών και την προσωρινή κατανομή των κονδυλίων για την ένταξή τους στο συμπληρωματικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων για την περίοδο 2022-2023, έγινε με βάση τους διοικητικούς ελέγχους που διενέργησαν οι Δ.Α.Ο.Κ. των Π.Ε. της χώρας.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα εδώ.