Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Προκαταβολή 13,4 εκατ. ευρώ για τις πυρόπληκτες δενδρώδεις καλλιέργειες

Συμπεριλαμβάνονται και οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Νέα προκαταβολή ύψους 13,4 εκατ. ευρώ προβλέπουν δύο νέες κοινές αποφάσεις των υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αφορά αγροτικές εκμεταλλεύσεις για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής, όπως ελαιόδεντρα και λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες, από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021.

Η νέα προκαταβολή αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που δεν ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά τακτοποίησαν αυτή την εκκρεμότητα μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης χορήγησης προκαταβολής, τα νομικά πρόσωπα, καθώς και τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Ειδικότερα, δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022, οι ΚΥΑ για τη χορήγηση προκαταβολής ύψους 4,2 εκατ. ευρώ σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και νομικά πρόσωπα, και για τη χορήγηση προκαταβολής ύψους 9,2 εκατ. ευρώ προς τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι υπέστησαν απώλειες σε φυτικά μέσα παραγωγής από τις πυρκαγιές της περιόδου Ιουλίου και Αυγούστου 2021 σε πληγείσες περιοχές της χώρας.

Μέσω της εν λόγω διαδικασίας, το σύνολο των προκαταβολών που θα καταβληθεί σε 358 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και νομικά πρόσωπα και 1.949 κατά μη κύριο επάγγελμα αγρότες για τις ζημιές σε ελαιόδεντρα και άλλες δενδρώδεις καλλιέργειες, φτάνει τα 13.410.038 ευρώ περίπου και αφορά σε 440.563 ελαιόδεντρα και 11.678 λοιπά δέντρα. Επισημαίνεται ότι η προκαταβολή ισούται με το 50% του τελικού ποσοστού δικαιούμενης επιχορήγησης, το οποίο έχει καθοριστεί σε 70% της τελικής εκτίμησης της ζημιάς για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και στο ήμισυ αυτού για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που έχουν υποβάλει δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και εμφανίζουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα κατά το 2020.

Σε συνέχεια, λοιπόν, εισήγησης της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής για τον καθορισμό αρχικής τιμής εκτίμησης στο ποσό των 144 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και των 96 ευρώ ανά δέντρο για λοιπές καλλιέργειες, το ποσό της προκαταβολής ανέρχεται σε 50,4 ευρώ ανά ελαιόδεντρο και σε 33,6 ευρώ ανά δέντρο για λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, ενώ τα αντίστοιχα ποσά για τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ανέρχονται σε 25,2 και 16,8 ευρώ. Αν, λοιπόν, ληφθεί υπόψη και η πρώτη φάση χορήγησης προκαταβολής που ολοκληρώθηκε την περασμένη άνοιξη, το σύνολο της προκαταβολής ανέρχεται σε 33,7 εκατ. ευρώ και αφορά 3.770 παραγωγούς (1.821 κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και νομικά πρόσωπα και 1.949 μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες).

Ειδικά στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού 2021 αλλά δεν ήταν εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ, επομένως δεν μπορούσαν να λάβουν προκαταβολή κατά την πρώτη φάση του μέτρου, έπειτα από σχετική εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, δόθηκε η ευκαιρία να εγγραφούν στο Μητρώο εντός του περασμένου καλοκαιριού, προκειμένου να ενταχθούν και αυτοί στους δικαιούχους.

Παράλληλα, επίσης έπειτα από σχετική εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, προωθήθηκε -και ακολούθως ψηφίστηκε στον νόμο του Υπουργείου Οικονομικών για την εταιρική διακυβέρνηση των ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου (ν. 4972/2022)- ειδική διάταξη για την τροποποίηση του άρθρου 12 του νόμου 4797/2021, με την οποία δίνεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής και στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής εξαιτίας θεομηνίας, επιτρέποντας έτσι τη χορήγηση προκαταβολής και στους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες των οποίων τα φυτικά μέσα παραγωγής επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021 (η διάταξη έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Μαΐου 2021).