Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Πληρωμές 187 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ

Από τις 08/12/2022 έως τις 16/12/2022 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 187.016.602,81€.

O συνολικός αριθμός των δικαιούχων είναι 54.777 παραγωγοί.

Ο κύριος όγκος των παραπάνω πληρωμών ήταν για τη Βιολογική Κτηνοτροφία (διατήρηση και μετατροπή), τη Βιολογική Γεωργία (επίσης διατήρηση και μετατροπή), καθώς και άλλα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα, όπως η απονιτροποίηση και η προστασία άγριας ορνιθοπανίδας.

Ακόμη πληρωμές έγιναν σε νέους αγρότες, στο πρόγραμμα leader, σε ομάδες παραγωγών, στους γενετικούς πόρους, σε μελισσοκομικές δράσεις, σε μεταφορικά και σε διάφορα επενδυτικά προγράμματα.

Δείτε αναλυτικά το αρχείο πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.