Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Πίνακας Ποσών Εγγύησης για το 2023

Σε εφαρμογή της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/71867/1033 (ΦΕΚ Β’ 3635/06.08.2021) για την παροχή εγγυήσεων από Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες, και σε συνέχεια της απόφασης ΡΑΕ 908/22.12.2022, ο Πίνακας Ποσών Εγγύησης για τις δύο Περιόδους Κάλυψης Εγγυήσεων του 2023 δηλαδή από 01.04.2023 έως 30.09.2023 και από 01.10.2023 έως 31.03.2024, έχει ως ακολούθως: