Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα αύξηση στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας κατά τον μήνα Οκτώβριο 2022.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2022 ανήλθε στο ποσό των 8.806,3 εκατ. ευρώ (8.626,9 εκατ. δολάρια) έναντι 6.083,9 εκατ. ευρώ (7.037,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 44,7%. Η αντίστοιχη  αξία  χωρίς  τα  πετρελαιοειδή κατά τον μήνα  Οκτώβριο  2022  παρουσίασε αύξηση κατά 1.000,1  εκατ.  ευρώ, δηλαδή 22,7%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα  Οκτώβριο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 840,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 19,1%, σε σχέση με τον μήνα Οκτώβριο 2021.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2022 ανήλθε στο ποσό των 4.755,4 εκατ. ευρώ (4.686,5 εκατ. δολάρια) έναντι 3.707,6 εκατ. ευρώ (4.314,2 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 28,3%.  Η  αντίστοιχη αξία  χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Οκτώβριο 2022  παρουσίασε  αύξηση κατά 346,4 εκατ. ευρώ δηλαδή 13,4% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Οκτώβριο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 349,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,5%, σε σχέση με τον μήνα Οκτώβριο 2021.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Οκτώβριο 2022 ανήλθε σε 4.050,9 εκατ. ευρώ (3.940,4 εκατ. δολάρια) έναντι 2.376,3  εκατ. ευρώ (2.723,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 70,5%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα  Οκτώβριο 2022 παρουσίασε  αύξηση του ελλείμματος κατά 653,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 36,1%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  και τα πλοία κατά τον μήνα  Οκτώβριο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 491,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 27,1%  σε σχέση με τον μήνα Οκτώβριο 2021.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022 ανήλθε στο ποσό των 76.705,4 εκατ. ευρώ  (80.484,0  εκατ.  δολάρια)  έναντι  51.674,8  εκατ.  ευρώ  (61.359,7  εκατ.  δολάρια)  κατά  το  ίδιο  διάστημα  του  έτους  2021, παρουσιάζοντας  αύξηση, σε ευρώ 48,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 11.678,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 29,8% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε  αύξηση κατά  11.434,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 29,3%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022 ανήλθε στο ποσό των 45.343,9 εκατ. ευρώ  (47.841,9 εκατ. δολάρια) έναντι 32.459,0 εκατ. ευρώ (38.792,8 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του  έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση,  σε ευρώ 39,7%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 5.354,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή  22,7% και  η αντίστοιχη  αξία χωρίς  τα πετρελαιοειδή  και τα  πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 5.350,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 22,8%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021.

Το  έλλειμμα του εμπορικού  ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022 ανήλθε σε 31.361,5 εκατ. ευρώ (32.642,1 εκατ. δολάρια) έναντι 19.215,8 εκατ. ευρώ (22.566,9 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε  ευρώ,  63,2%.  Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 6.324,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 40,6% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 6.083,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 39,1%.