Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Κέντρα Μελισσοκομίας: Τα ποσά ανά δικαιούχο

Τo συνολικό ποσό επιχορήγησης και το ποσό επιχορήγησης ανά δικαιούχο φορέα της δράσης 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας», κατά την περίοδο από 1/8/2022 έως 31/12/2022» καθορίστηκε με υπουργική απόφαση.

Συγκεκριμένα, το μέγιστο ύψος επιχορήγησης της Δράσης 1.1 «Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας» για το διάστημα από 01/08/2022 έως 31/12/2022 καθορίζεται σε 406.381,00 ευρώ.

Στον παρακάτω πίνακα καθορίζονται οι δικαιούχοι και το ύψος επιχορήγησης ανά δικαιούχο για το μελισσοκομικό έτος 2022: 

Να σημειωθεί ότι, τα Κέντρα Μελισσοκομίας, με σκοπό την παροχή βοήθειας και τη διευκόλυνση των μελισσοκόμων της περιοχής ευθύνης τους, λειτουργούν ως κέντρα εξυπηρέτησης και ως πύλες εισόδου στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή που έχει ως σκοπό την ψηφιακή υποβολή δήλωσης κατεχομένων κυψελών, την έκδοση και χορήγηση των ψηφιακών μελισσοκομικών ταυτοτήτων και την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις δράσεις του τομεακού μελισσοκομικού προγράμματος και του καθεστώτος ενίσχυσης της μελισσοκομίας στα Μικρά Νησιά του Αιγαίου Πελάγους.

Η εξυπηρέτηση των μελισσοκόμων και η υποβολή των σχετικών δηλώσεων - αιτήσεων γίνεται από τα Κέντρα Μελισσοκομίας, χωρίς οικονομική επιβάρυνση των ενδιαφερόμενων μελισσοκόμων.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ.