Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ιστορική παγκόσμια συμφωνία για τη φύση και τους ανθρώπους

Στη διάσκεψη του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα COP15 στο Μόντρεαλ του Καναδά, η ΕΕ ένωσε 195 χώρες στο ιστορικό Παγκόσμιο Πλαίσιο Βιοποικιλότητας Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ.

Αυτό το πλαίσιο περιέχει παγκόσμιους στόχους για την προστασία και την αποκατάσταση της φύσης για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές, τη διασφάλιση της βιώσιμης χρήσης της καθώς και την τόνωση των επενδύσεων για μια πράσινη παγκόσμια οικονομία. Μαζί με τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, ανοίγει το δρόμο για έναν κλιματικά ουδέτερο, θετικό στη φύση και ανθεκτικό κόσμο έως το 2050.

 • Η συμφωνία είναι ένα σταθερό πλαίσιο με σαφείς, μετρήσιμους στόχους, με πλήρεις ρυθμίσεις αναφοράς και αναθεώρησης για την παρακολούθηση της προόδου που συμπληρώνεται από ένα ισχυρό πακέτο κινητοποίησης πόρων.

Περισσότερο από το ήμισυ του παγκόσμιου ΑΕΠ εξαρτάται από τις υπηρεσίες οικοσυστήματος. Το 70% των πιο ευάλωτων ανθρώπων στον κόσμο εξαρτώνται άμεσα από άγρια ​​είδη. Η συμφωνία Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ θα επιταχύνει φιλόδοξες πολιτικές σε όλο τον κόσμο και θα κινητοποιήσει χρηματοδότηση για τη βιοποικιλότητα από όλες τις πηγές – 200 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως έως το 2030. Δεσμεύει την παγκόσμια κοινότητα σε ενέργειες για την προστασία και την αποκατάσταση της φύσης και την εξάλειψη της ρύπανσης – όπως αυτές που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Αυτό θα διασφαλίσει ότι η φύση θα συνεχίσει να συντηρεί τις κοινωνίες, τις οικονομίες και τις κοινότητες για τις επόμενες δεκαετίες.

Στόχοι για φιλόδοξη δράση έως το 2030 και το 2050

Η συμφωνία Κουνμίνγκ-Μόντρεαλ για τη βιοποικιλότητα περιλαμβάνει βασικούς παγκόσμιους στόχους:

 • Αποκατάσταση 30% των υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων παγκοσμίως (σε ξηρά και θάλασσα) έως το 2030
 • Διατήρηση και διαχείριση περιοχών 30% (χερσαίων, εσωτερικών υδάτων και παράκτιων και θαλάσσιων) έως το 2030
 • Τερματισμός στην εξαφάνιση γνωστών ειδών και έως το 2050 μείωση του κινδύνου εξαφάνισης όλων των ειδών (συμπεριλαμβανομένων των άγνωστων)
 • Μείωση του κινδύνου από τα φυτοφάρμακα κατά τουλάχιστον 50% έως το 2030
 • Μείωση των θρεπτικών συστατικών που χάνονται στο περιβάλλον κατά τουλάχιστον 50% έως το 2030
 • Μείωση του κινδύνου ρύπανσης και των αρνητικών επιπτώσεων της ρύπανσης από όλες τις πηγές έως το 2030 σε επίπεδα που δεν είναι επιβλαβή για τη βιοποικιλότητα και τις λειτουργίες του οικοσυστήματος
 • Μείωση του παγκόσμιου αποτυπώματος της κατανάλωσης έως το 2030, μεταξύ άλλων μέσω της σημαντικής μείωσης της υπερκατανάλωσης και της παραγωγής απορριμμάτων και της μείωσης στο μισό της σπατάλης τροφίμων
 • Βιώσιμες περιοχές με γεωργία, υδατοκαλλιέργεια, αλιεία και δασοκομία και αυξήστε σημαντικά την αγροοικολογία και άλλες φιλικές προς τη βιοποικιλότητα πρακτικές
 • Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω λύσεων που βασίζονται στη φύση
 • Μείωση του ποσοστού εισαγωγής και εγκατάστασης χωροκατακτητικών ξένων ειδών κατά τουλάχιστον 50% έως το 2030
 • Ασφαλή, νόμιμη και βιώσιμη χρήση και εμπορία άγριων ειδών έως το 2030
 • Πρασίνισμα τους αστικούς χώρους.

Κινητοποίηση χρηματοδότησης και δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αναλάβουν την ευθύνη για τη βιοποικιλότητα

Η συμφωνία θα αυξήσει σημαντικά την κινητοποίηση χρηματοδότησης για τη βιοποικιλότητα από όλες τις πηγές, εγχώριες, διεθνείς –τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές– κινητοποιώντας τουλάχιστον 200 δισεκατομμύρια USD ετησίως έως το 2030. Θα δημιουργήσει κίνητρα για εγχώριες και διεθνείς πηγές, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών επενδύσεων.

Αντιμετωπίζει επίσης επιδοτήσεις που είναι επιβλαβείς για τη βιοποικιλότητα, με τη δέσμευση να εντοπιστούν έως το 2025 και να εξαλειφθούν έως το 2030 συνολικά τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως.

Ως μέρος της συμφωνίας, η ΕΕ προσυπέγραψε ένα πακέτο διεθνούς αλληλεγγύης , ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες χώρες και τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα. Το νέο Παγκόσμιο Ταμείο Πλαίσιο Βιοποικιλότητας που ιδρύθηκε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Ταμείου για το Περιβάλλον θα είναι ανοιχτό σε χρηματοδότηση από όλες τις πηγές.

Σε ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της επιχειρηματικής δράσης για τη βιοποικιλότητα, οι μεγάλες και διεθνικές εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να παρακολουθούν, να αξιολογούν και να αποκαλύπτουν τακτικά τους κινδύνους, τις εξαρτήσεις και τις επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, αλλά και να παρέχουν πληροφορίες στους καταναλωτές για την προώθηση της βιώσιμης κατανάλωσης.

Επόμενα βήματα

Καθώς ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία, είναι καιρός όλες οι χώρες να εφαρμόσουν το πλαίσιο μέσω της εσωτερικής και διεθνούς δράσης.

Πριν από την επόμενη COP το 2024, όλες οι χώρες πρέπει να προετοιμάσουν ενημερωμένες εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσης για τη βιοποικιλότητα, καθώς και εθνικές χρηματοδοτικές στρατηγικές. Τα επόμενα COP θα εξετάσουν εάν ο σωρευτικός αντίκτυπος των εθνικών δράσεων είναι επαρκής για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων και στόχων για το 2030 και το 2050.

Παράλληλα με τη δράση πολιτικής, οι χώρες και τα πολυμερή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα εργαστούν τώρα για μια γρήγορη έναρξη της κινητοποίησης της χρηματοδότησης.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία βάζει την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή αυτού του παγκόσμιου οικονομικού μετασχηματισμού