Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ελληνικές εξαγωγές: Αναμένεται να ξεπεράσουν τα 50 δις στο σύνολο του έτους

Την ανοδική πορεία των τελευταίων μηνών συνέχισαν οι εξαγωγές και τον Οκτώβριο με την επίδοσή τους στο 10μηνο του 2022 να ξεπερνάει τα €45 δις, η οποία αποτελεί ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω επίδοση ήταν κατά 13,7% μεγαλύτερη από την προηγούμενη υψηλότερη επίδοση που σημειώθηκε το έτος 2021 (ήτοι €39,9 δις). Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 08.12.2022 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι εξαγωγές στο διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος 2022 ήταν αυξημένες κατά 39,7% συγκριτικά με πέρυσι, ενώ αναμένεται να ξεπεράσουν τα €50 δις στο σύνολο του έτους. Αντίθετα, στο ίδιο διάστημα αρνητικό ρεκόρ σημείωσε το εμπορικό έλλειμμα το οποίο εκτινάχθηκε στο ποσό των €31,4 δις.

Πιο αναλυτικά, οι ελληνικές εξαγωγές τον Οκτώβριο του 2022 ανήλθαν σε €4.755,4 εκατ. έναντι €3.707,6 εκατ. τον Οκτώβριο του 2021 και €2.716,3 εκατ. τον Οκτώβριο του 2020, αυξημένες κατά 28,3% (€1.047,8 εκατ.|2022/2021). Οι εισαγωγές σημείωσαν, επίσης, μεγάλη αύξηση, η οποία διαμορφώθηκε σε 44,7%, ήτοι €2.722,4 εκατ. (2022/2021) ανερχόμενες στο ποσό των €8.806,3 εκατ. στον υπό εξέταση μήνα, έναντι €6.083,9 εκατ. τον αντίστοιχο μήνα του 2021. Το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα ύψους €4.050,9 εκατ. τον Οκτώβριο του 2022, αυξημένο κατά 70,5%, δηλαδή €1.674,6 εκατ. συγκριτικά με πέρυσι.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Οκτώβριος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Οκτ 22* Οκτ 21 Οκτ 20 Διαφορά 22/21 ΕΤ 22/21
Εξαγωγές 4.755,4 3.707,6 2.716,3 1.047,8 28,3%
Εισαγωγές 8.806,3 6.083,9 4.131,9 2.722,4 44,7%
Εμπορικό Ισοζύγιο -4.050,9 -2.376,3 -1.415,6 -1.674,6 70,5%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά €346,4 εκατ., δηλαδή 13,4% (2022/2021) και έφτασαν τα €2.937,0 εκατ., ενώ οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €5.400,6 εκατ. με την αύξησή τους να ανέρχεται σε €1.000,1 εκατ., δηλαδή 22,7% συγκριτικά με τον Οκτώβριο του 2021. Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε από τα €1.809,9 εκατ. τον Οκτώβριο του 2021 στα €2.463,6 εκατ. τον Οκτώβριο του 2022, με την αύξηση να διαμορφώνεται σε €653,7 εκατ., δηλαδή 36,1% (πίνακας 2).

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΟκτώβριος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Οκτ 22* Οκτ 21 Οκτ 20 Διαφορά 22/21 ΕΤ 22/21
Εξαγωγές 2.937,0 2.590,6 2.240,6 346,4 13,4%
Εισαγωγές 5.400,6 4.400,5 3.564,1 1.000,1 22,7%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.463,6 -1.809,9 -1.323,5 -653,7 36,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε ό,τι αφορά στο α’ δεκάμηνο του έτους, δηλαδή στο διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος 2022, η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε €45.343,9 εκατ., έναντι €32.459,0 εκατ. πέρυσι και €25.121,1 εκατ. πρόπερσι, αυξημένη κατά €12.884,9 εκατ., δηλαδή 39,7% (2022/2021). Ομοίως, οι εισαγωγές ήταν αυξημένες κατά €25.030,6 εκατ., δηλαδή 48,4% σε σχέση με το δεκάμηνο του 2021, ανερχόμενες σε €76.705,4 εκατ. στο τρέχον έτος. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ανήλθαν σε €28.905,7 εκατ., αυξημένες κατά €5.354,0 εκατ. (ήτοι 22,7%) συγκριτικά με πέρυσι, ενώ οι εισαγωγές σε €50.810,7 εκατ., αυξημένες κατά €11.678,0 εκατ. (ήτοι 29,8%).

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Οκτώβριος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Οκτ 22* Ιαν-Οκτ 21 Ιαν-Οκτ 20 Διαφορά 22/21 ΕΤ 22/21
Εξαγωγές 45.343,9 32.459,0 25.121,1 12.884,9 39,7%
Εισαγωγές 76.705,4 51.674,8 40.338,8 25.030,6 48,4%
Εμπορικό Ισοζύγιο -31.361,5 -19.215,8 -15.217,7 -12.145,7 63,2%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σημαντική αύξηση στην αξία των εξαγωγών κατέγραψαν όλοι οι κλάδοι στο διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος 2022 συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2021 και συγκεκριμένα: τα βιομηχανικά κατά €1.792,9 εκατ., δηλαδή 35,2%, τα τρόφιμα κατά €920,1 εκατ., δηλαδή 19,1%, τα χημικά κατά €319,9 εκατ., δηλαδή 6,7%, τα μηχανήματα και οχήματα κατά €883,9 εκατ., δηλαδή 28,5%, τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά €643,0 εκατ., δηλαδή 26,7%, οι πρώτες ύλες κατά €58,5 εκατ., δηλαδή 4,1%, τα ποτά και καπνά κατά €145,1 εκατ., δηλαδή 18,8%, τα λίπη και έλαια κατά €68,0 εκατ., δηλαδή 11,0% και τα μη ταξινομημένα προϊόντα κατά €167,3 εκατ., δηλαδή 39,5%.

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Οκτώβριος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν-Οκτ 22* Ιαν-Οκτ 21 Ιαν-Οκτ 20 Διαφορά 22/21 ΕΤ 22/21
Πετρελαιοειδή 16.949,1 9.046,9 5.402,1 7.902,2 87,3%
Βιομηχανικά 6.887,9 5.095,0 4.065,0 1.792,9 35,2%
Τρόφιμα 5.739,0 4.818,9 4.399,7 920,1 19,1%
Χημικά 5.061,4 4.741,5 4.153,7 319,9 6,7%
Μηχ/τα-Οχήματα 3.982,9 3.099,0 2.621,3 883,9 28,5%
Διαφ. Βιομηχανικά 3.046,9 2.403,9 1.998,5 643,0 26,7%
Πρώτες Ύλες 1.481,4 1.422,9 976,1 58,5 4,1%
Ποτά-Καπνά 917,3 772,2 675,4 145,1 18,8%
Λίπη-Έλαια 687,4 619,4 443,1 68,0 11,0%
Μη Ταξινομημένα 590,7 423,4 374,6 167,3 39,5%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 28.394,9 23.396,1 19.707,4 4.998,8 21,4%
Σύνολο** 45.344,0 32.443,0 25.109,4 12.901,0 39,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Οκτώβριος 2022/2021/2020

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Οκτ 22* Οκτ 21 Οκτ 20 Διαφορά 22/21 ΕΤ 22/21
Πετρελαιοειδή 1.851,7 1.166,5 480,5 685,8 58,7%
Βιομηχανικά 632,5 574,9 447,8 42,8 10,0%
Τρόφιμα 549,3 481,7 452,5 58,8 14,0%
Χημικά 546,5 501,2 506,5 48,2 9,0%
Μηχ/τα-Οχήματα 444,8 313,4 311,4 131,5 41,9%
Διαφ. Βιομηχανικά 331,5 268,8 221,0 60,5 23,3%
Πρώτες Ύλες 183,4 210,7 140,2 -26,1 -13,0%
Ποτά-Καπνά 99,7 72,8 70,2 27,0 37,0%
Λίπη-Έλαια 69,0 55,7 39,6 14,7 23,8%
Μη ταξινομημένα 46,9 59,7 40,8 3,5 -21,4%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 2.903,6 2.538,9 2.230,1 361,0 14,4%
Σύνολο** 4.755,3 3.705,4 2.710,6 1.046,8 28,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Γράφημα 1. Μεταβολή κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Οκτώβριος 2022/2021/2020

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) ήταν οι κύριοι αποδέκτες των ελληνικών εξαγωγών με το 54,8% εξ αυτών (ήτοι €24,8 δις) να προορίζεται για τα κράτη-μέλη, ενώ το 45,2% απεστάλη σε Τρίτες Χώρες (ήτοι €20,5 δις). Χωρίς τα πετρελαιοειδή τα μερίδια διαμορφώθηκαν σε 65,5% (Ε.Ε.) και 34,5% (Τρίτες Χώρες) αντίστοιχα.

Γράφημα 2. Ελληνικές εξαγωγές ανά προορισμό (μερίδιο %), Ιανουάριος-Οκτώβριος 2022

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ