Ένωση Αγρινίου

Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Διάσκεψη για τις προοπτικές της γεωργίας

Τις εργασίες της διάσκεψης για τις προοπτικές της γεωργίας της ΕΕ το 2022, η οποία έχει τίτλο «Ένα βιώσιμο αγροδιατροφικό σύστημα που σφυρηλατήθηκε μέσα από τις κρίσεις», εγκαινίασε ο επίτροπος Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι.

Με την ευκαιρία αυτή, η Επιτροπή δημοσίευσε τις τελευταίες μεσοπρόθεσμες προοπτικές των αγορών αγροτικών προϊόντων, των εισοδημάτων και του περιβάλλοντος της ΕΕ έως το 2032, οι οποίες θα παρουσιαστούν λεπτομερώς στη διήμερη διάσκεψη (8-9 Δεκεμβρίου).

Η Επιτροπή εγκαινίασε επίσης έναν νέο διαδικτυακό πίνακα αποτελεσμάτων για την παρακολούθηση του εφοδιασμού τροφίμων και της επισιτιστικής ασφάλειας στην ΕΕ, ο οποίος περιλαμβάνει διάφορους δείκτες π.χ. για τα καιρικά φαινόμενα και τα φαινόμενα ξηρασίας, το κόστος των μεταφορών και της ενέργειας, τις εξελίξεις των ζωονόσων και τους ενδεχόμενους εμπορικούς περιορισμούς.

Η διάσκεψη εστιάζει στον τρόπο εφαρμογής των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ και στον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ συμβάλλει στις σημερινές προκλήσεις της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας. Η Επίτροπος κ. Στέλλα Κυριακίδου συμμετέχει σήμερα στις 15:15 ώρα Ελλάδος σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο σύστημα τροφίμων».

Η διάσκεψη για τις προοπτικές της γεωργίας της ΕΕ είναι μια ετήσια εκδήλωση που αποτελεί ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών σχετικά με τις προοπτικές της αγοράς αγροτικών προϊόντων. Περιλαμβάνει συζητήσεις σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής και τις της αγοράς κατά την επόμενη δεκαετία.

Μέσω παρεμβάσεων υψηλόβαθμων εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και διεθνών οργανισμών, συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης και εμπνευσμένων παραδειγμάτων, αυτή η εκδήλωση που εστιάζει στο μέλλον φέρνει σε επαφή γεωργούς, εμπειρογνώμονες του αγροδιατροφικού τομέα και αγροτικούς φορείς για να συζητήσουν επίκαιρα θέματα και να εξετάσουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές των αγορών αγροτικών προϊόντων, του εισοδήματος και του περιβάλλοντος, με ορίζοντα το 2032.