Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 13 Δεκεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Αυξημένο το κόστος παραγωγής και τον Οκτώβριο 2022

Οι δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία - κτηνοτροφία Οκτωβρίου 2022.

Στα ύψη παραμένει το κόστος παραγωγής, με το δείκτη των εισροών να είναι αυξημένος κατά 24,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2021, κυρίως λόγω της ενέργειας, των λιπαντικών και των ζωοτροφών.

Αυξημένος κατά 17,5% είναι και ο δείκτης εκροών στη γεωργία - κτηνοτροφία και τον Οκτώβριο 2022 συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αλλά και αυξημένος κατά 11,6%3% σε σχέση με έναν μήνα πριν, τον Σεπτέμβριο του 2022, η οποία οφείλεται κυρίως στις τιμές των δημητριακών και τους σπόρων, καθώς και στο δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Οκτώβριο 2022, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία  Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Οκτωβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 17,5%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Οκτωβρίου 2021, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2020, είχε παρουσιάσει αύξηση 21,2%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 17,5%, τον μήνα Οκτώβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2021, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 16,7% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας δημητριακά και σπόροι, και β) στην αύξηση κατά 23,9% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Οκτώβριο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Σεπτεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 11,6%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2021 - Οκτωβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2020 - Οκτωβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 14,3%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία του μηνός Οκτωβρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 24,3% έναντι αύξησης 13,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Οκτωβρίου 2021 με τον Οκτώβριο 2020.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 24,3%, τον μήνα Οκτώβριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2021, οφείλεται στην αύξηση κατά 26,5% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή των ομάδων ενέργεια και λιπαντικά και ζωοτροφές.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Οκτώβριο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Σεπτεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 3,7%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2021 - Οκτωβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 22,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2020 - Οκτωβρίου 2021.