Πρόκειται για την 7η τροποποίηση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος».

Να σημειωθεί ότι η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 37.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ.

Η ανακατανομή των ποσών περιλαμβάνεται στον παρακάτω πίνακα

Δείτε αναλυτικά την απόφαση εδώ.