Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Αναδιάρθρωση καλλιεργειών: παράταση έως 22 Ιανουαρίου για τις αιτήσεις

Η αξιολόγηση των αιτήσεων ξεκινά την 23η Ιανουαρίου 2023 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

Παρατείνεται έως τις 22 Ιανουαρίου 2023 η προθεσμία υποβολή αιτήσεων ένταξης στο πρόγραμμα Αναδιαρθρώσεων των Καλλιεργειών του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η αρχική καταληκτική ημερομηνία ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με την 5η τροποποίηση της απόφασης πρόσκλησης του υποέργου «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών» όπως ισχύει, ως εξής:

1. Η υποπαράγραφος 10.2, της παραγράφου 10, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Υποβολή των αιτήσεων από 31 Οκτωβρίου 2022 έως εξαντλήσεως της δημόσιας δαπάνης και σε κάθε περίπτωση έως τις 22 Ιανουαρίου 2023.

2. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ξεκινά την 23η Ιανουαρίου 2023 και ολοκληρώνεται στις 28 Φεβρουαρίου 2023.

3. Το πρώτο τρίμηνο του 2023 (Μάρτιος, 2023) αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ελέγχου των σχετικών αιτημάτων πληρωμής.

4. Τα επενδυτικά σχέδια θα ολοκληρωθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 12.8.».

2. Η περίπτωση 1, της υποπαραγράφου 10.3, της παραγράφου 10, αντικαθίσταται ως εξής: «Ο ΦΥ ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο Υποέργο «Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών», στην κεντρική πύλη ενημέρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, καθώς και στον ιστοχώρο του ΥπΑΑΤ, προς ενημέρωση όλων των δυνητικών δικαιούχων. Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης και των φακέλων υποψηφιότητας ξεκινά στις 31/10/2022, ώρα 12:00 μμ έως εξαντλήσεως της δημόσιας δαπάνης και σε κάθε περίπτωση έως στις 22/01/2023, ώρα 12:00 μμ».

Δείτε αναλυτικά την τροποποίηση εδώ.