Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 04 Νοεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Το Τομεακό Πρόγραμμα Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς

Αναλυτικά όσα προβλέπονται στο Στρατηγικό Σχέδιο 2023-2027 για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων.

Η ελαιοκαλλιέργεια αποτελεί την σημαντικότερη καλλιέργεια της χώρας από  πλευράς καλλιεργούμενων εκτάσεων (το  25% της συνολικής καλλιεργούμενης γης και το 73% των εκτάσεων των μόνιμων καλλιεργειών) ενώ δραστηριοποιείται σε αυτήν  η αποτελεί  και  την πλειονότητα  των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της  χώρας.

Η  Ελλάδα είναι η τρίτη σημαντικότερη  παραγωγός  Ελαιόλαδου στην Ε.Ε, που αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό (67% της παγκόσμιας παραγωγής), εξαγωγέα (περίπου 570.000 τόνους ανά έτος) και καταναλωτή ελαιόλαδου στον κόσμο (53% της παγκόσμιας κατανάλωσης).

Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας του ελληνικού  ελαιόλαδου και η μείωση της απόκλισης που παρατηρείται στην τιμή που απολαμβάνει ο   Έλληνας   παραγωγός,  η  αντιμετώπιση των προκλήσεων  που επιφέρει η κλιματική αλλαγή, οι επιπτώσεις της οποίας στην γεωργική παραγωγή    αναμένεται να είναι οξύτερες (αύξηση  περιόδων λειψυδρίας,  αύξηση  της  μέσης  θερμοκρασίας,  αύξηση των ημερών καύσωνα) σε Κρήτη και  Πελοπόννησο, που  αποτελούν  τις σημαντικότερες    ελαιοπαραγωγικές  Περιφέρειες της χώρας, η εναρμόνιση με τις «περιβαλλοντικές απαιτήσεις» της Πολιτικής από το Αγρόκτημα στο πιάτο αλλά και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργούνται  μέσω της εστίασης  στην  υγιεινή  διατροφή  και  την ενίσχυση των ΠΟΠ-ΠΓΕ και βιολογικών προϊόντων που αυτή παρέχει, συνθέτουν το  πλέγμα των στόχων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στο τομέα Ελιάς – Ελαιόλαδου που θα εξυπηρετηθούν μέσω των ακόλουθων Παρεμβάσεων.

  • Επενδύσεις σε υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία (Π2-2-1a)
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και Τεχνική Βοήθεια (Π2-47.2-1b)
  • Κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης  της  καθοδήγησης  και  της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών (Π2-47.2-1c)
  • Αύξηση βιωσιμότητας  και  αποτελεσματικότητας  της  μεταφοράς και αποθήκευσης των προϊόντων (Π2-42-1e)
  • Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία (Π2-47.2-1f)
  • Συστήματα ποιότητας (Π2-2-1g)
  • Συστήματα ιχνηλασιμότητας και πιστοποίησης (Π2-47.2-1h)
  • Επαναφύτευση Ελαιώνων (Π2-47.2-2d)

Επιλέξιμα για χρηματοδότηση είναι επιχειρησιακά προγράμματα που υποβάλλονται από Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.).

Το διαθέσιμο ποσό για την  ενίσχυση των επιχειρησιακών προγραμμάτων που  ανέρχεται σε (ΚΣ) 10.666.000€ κατ’ έτος.

Τα  επιχειρησιακά  προγράμματα των Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) θα έχουν κατ’ ελάχιστον τριετή διάρκεια και με τις εξυπηρετούμενες δράσεις τους θα υλοποιηθούν για διάστημα πενταετούς  διάρκειας και αφορά στην περίοδο  2023  –  2027 του Στρατηγικού Σχεδίου.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εργασίας και για τη βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων:

α)  Ελάχιστος  αιτούμενος,  προϋπολογισμός  συνολικής  ενωσιακής χρηματοδότησης ανά πρόγραμμα, ορίζεται το ποσό των 500.000Ευρώ και ως μέγιστος το ποσό των 2.500.000  Ευρώ.

β)  Για  τα  Επιχειρησιακά  Προγράμματα  ΕΟΦ  που υλοποιούνται στις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και σε νησιά των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδος, Αττικής ως ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός συνολικής  ενωσιακής  χρηματοδότησης  ανά  πρόγραμμα  ορίζεται  το ποσό  των  150.000  Ευρώ  και ως  μέγιστος  αιτούμενος  το  ποσό  των 2.500.000 Ευρώ.

γ)  Για την επίτευξη των στόχων των προγραμμάτων εργασίας προβλέπεται η συμμετοχή φορέων με ελάχιστο κύκλο εργασιών για τις περιοχές εφαρμογής του σημείου (α) μεγαλύτερο των 800.000 € και του σημείου (β) ανωτέρω μεγαλύτερο των 300.000€

Εκτιμάται ότι:

  • Επιχειρησιακά Προγράμματα Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ): 82 επιχειρησιακά προγράμματα/έτος.

Ποσό ενίσχυσης (κατά μέσο όρο):  130.000€/επιχειρησιακό πρόγραμμα και ανά έτος.