Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Τι αλλάζει με τους δικαιούχους του αγροτικού πετρελαίου

Αλλαγές στους όρους χορήγησης της επιστροφής του ΕΦΚ.

Όσοι γράφτηκαν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων έως τις 31 Οκτωβρίου 2022 θα είναι δικαιούχοι της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου, σύμφωνα με ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση δικαιούχοι της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για τα έτη 2021 και 2022, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 30η Οκτωβρίου 2022 και τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

Υπενθυμίζεται ότι  αρχική απόφαση όριζε πως δικαιούχοι του ΕΦΚ στο πετρέλαιο είναι όσοι έχουν εγγραφεί στο (ΜΑΑΕ) από 1/1/22 έως και την 15/7/22.

Δείτε αναλυτικά την απόφαση ΕΔΩ,