Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 15 Νοεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Παράταση παράδοσης της ξηρής σταφίδας στις μεταποιητικές επιχειρήσεις

Εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την παράταση της ημερομηνίας παράδοσης της ξηρής σταφίδας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις απαρέγκλιτα έως την 11η Φεβρουαρίου 2023, προβλέπει εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επίσης, η καταχώρηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις των συνολικών ποσοτήτων για κάθε γεωργό ή φορέα από τον οποίο έχουν παραλάβει πρώτη ύλη αποξηραμένη κορινθιακή σταφίδα καθώς και την μεταφόρτωση σε ψηφιακή μορφή των δελτίων ποσοτικής παραλαβής/τιμολόγιων ανά παραγωγό απαρέγκλιτα έως την 28η Φεβρουαρίου 2023.