Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Ομάδες Παραγωγών: 4η παράταση για αιτήματα πληρωμής

Ανακοίνωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020.

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 ενημερώνει τους δικαιούχους του Μέτρου 9 ότι η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων πληρωμής παρατείνεται μέχρι την 20-12-2022.