Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης για την ενίσχυση στα λιπάσματα

Βήμα - βήμα η διαδικασία υποβολής της αίτησης.

Έως τις 25 Νοεμβρίου 2022 θα μείνει ανοιχτή η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ για την υποβολή των αιτημάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση ενίσχυσης σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων.

Η υποβολή γίνεται διαδικτυακά στην ΑΑΔΕ στην διεύθυνση https://www.aade.gr/mybusinesssupport με τους Κωδικούς ΤΑΧΙS

Επιλέξιμα τιμολόγια

Αυτά με τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί αγορές λιπασμάτων και τα σχετικά παραστατικά έχουν εκδοθεί από 1/10/2021 έως και 30/9/2022.

Δείτε τις Αναλυτικές Οδηγίες από την ΑΑΔΕ εδώ.

Δείτε την ΚΥΑ με τις διαδικασίες για την υποβολή των αιτημάτων και την επιλεξιμότητα των αιτούντων εδώ.