Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 07 Νοεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Αιτήσεις πληρωμής για τα Συστήματα Ποιότητας

Εγκύκλιος διαδικασιών υποβολής αιτήσεων πληρωμής και έναρξη υποβολής αιτήσεων πληρωμής 1ου έτους.

Στις 8 Νοεμβρίου ξεκινά η υποβολή των αιτήσεων πληρωμής για το 1ο έτος υλοποίησης (9/11/2020-8/11/2021) του υπομέτρου 3.1 «Στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα ποιότητας» (Δράση 3.1.1) του ΠΑΑ 2014- 2022 στο υποσύστημα Αιτήσεων πληρωμής (ελέγχου) του ΠΣΚΕ.

Η καταληκτική ημερομηνία για την εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή ορίζεται στις 30-12-2022.

Η προθεσμία υποβολής των φακέλων των εκτυπωμένων αιτήσεων πληρωμής ορίζεται σε 10 εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της περιόδου ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης, δηλαδή στις 16-1-2023 ή από την ημερομηνία οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο με όλες τις διαδικασίες εδώ.