Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Συνάντηση της ΕΘΕΑΣ με Γάλλους Συνεταιριστές

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 29ης Agrotica υπό την παρουσία του γενικού γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστα Μπαγινέτα.

Εθιμοτυπική συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα 21 Οκτωβρίου 2022, στο πλαίσιο της Agrotica μεταξύ της ΕΘΕΑΣ και γαλλικής αντιπροσωπείας Αγροτικών Συνεταιρισμών, υπό την παρουσία του γενικού γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Κώστας Μπαγινέτας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειριών και απόψεων, η οποία και κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Γαλλία αποτελεί μεγάλη δύναμη σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο στον αγροτοκτηνοτροφικό χώρο.

Το πλαίσιο λειτουργίας των εκεί συνεταιρισμών, αλλά και η δυναμική που αναπτύσσουν οι Γάλλοι συνάδελφοι στις εκμεταλλεύσεις και στις συνεταιριστικές τους οργανώσεις αποτελούν εν πολλοί παράδειγμα καλής πρακτικής, επιμέρους στοιχεία, τα οποία μπορεί να ενσωματώσει η ελληνική πλευρά.

Από την πλευρά της η ΕΘΕΑΣ γνωστοποίησε τις ευκαιρίες που δίνουν οι Συνεταιρισμοί της χώρας μας σε ένα πλαίσιο ευρύτερης συνεργασίας, παρανομαστής του οποίου μπορεί, ασφαλώς, να είναι η ανάδειξη και προώθηση σειράς ελληνικών προϊόντων.

Τέλος, συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος που έχουν να κάνουν με τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν συνολικά οι ευρωπαίοι αγρότες, η κοινή αγροτική πολιτική και επιδιώξεις των επομένων ετών, για τις οποίες θα αναζητηθεί κοινό πεδίο δράσης μεταξύ της ΕΘΕΑΣ και των συνεταιρισμών της Γαλλίας.