Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Στις 17-18 Οκτωβρίου συνεδριάζει το Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας

Κυριότερα σημεία της ημερήσιας διάταξης.

Αλιεία

TAC Βαλτικής Θάλασσας για το 2023

Οι υπουργοί θα επιδιώξουν την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων για το 2023 στη Βαλτική Θάλασσα σύμφωνα με τους στόχους της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, τις διατάξεις του πολυετούς σχεδίου για τη Βαλτική, τις διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και λαμβάνοντας υπόψη τον κοινωνικοοικονομικό αντίκτυπο στον τομέα της αλιείας.

Σύνοδος της ICCAT 2022

Οι υπουργοί θα παράσχουν καθοδήγηση στην Επιτροπή ενόψει της φετινής συνεδρίασης της Διεθνούς Επιτροπής για τη Διατήρηση των Θυννοειδών του Ατλαντικού (ICCAT) στις 14-21 Νοεμβρίου.

Γεωργία

Η κατάσταση της αγοράς

Οι υπουργοί θα ανταλλάξουν πληροφορίες σχετικά με την αντίστοιχη κατάσταση των γεωργικών αγορών τους, ιδίως λόγω του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Αναμένεται να τονίσουν την υψηλή αύξηση των τιμών των εισροών και τη διαθεσιμότητα λιπασμάτων ως παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή και τους παραγωγούς σε όλους τους τομείς.

Θέματα γεωργίας που συνδέονται με το εμπόριο

Οι υπουργοί θα παράσχουν καθοδήγηση στην Επιτροπή ώστε να προσδιοριστούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες στις διεθνείς γεωργικές αγορές από πιθανές πολυμερείς και διμερείς εμπορικές συμφωνίες, μεριμνώντας παράλληλα για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα της ΕΕ.