Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Νέα αύξηση 24,9% στο κόστος παραγωγής

Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία κτηνοτροφία τον Αύγουστο 2022 από την ΕΛΣΤΑΤ.

Αυξημένο κατά 24,9% είναι το κόστος παραγωγής τον Αύγουστο του 2022 συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, λόγω των ανατιμήσεων της ενέργειας, των λιπαντικών και των ζωοτροφών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, αυξημένος είναι και ο δείκτης εκροών κατά 8,1% συγκριτικά με πέρσι λόγω της αύξησης κατά 6,5% των δημητριακών και σπόρων και κατά 19,5% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Συγκεκριμένα, η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Αύγουστο 2022, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Αυγούστου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2021, παρουσίασε αύξηση 8,1%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Αυγούστου 2021, σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2020, είχε παρουσιάσει αύξηση 16,0%.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 8,1%, τον μήνα Αύγουστο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2021, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 6,5% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας δημητριακά και σπόροι, και β) στην αύξηση κατά 19,5% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Αύγουστο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2022, παρουσίασε αύξηση 1,0%.

Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2021 - Αυγούστου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2020 - Αυγούστου 2021, παρουσίασε αύξηση 15,2%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία - Κτηνοτροφία του μηνός Αυγούστου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2021, παρουσίασε αύξηση 24,9% έναντι αύξησης 8,0% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Αυγούστου 2021 με τον Αύγουστο 2020.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 24,9%, τον μήνα Αύγουστο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2021, οφείλεται στην αύξηση κατά 28,0% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή των ομάδων ενέργεια και λιπαντικά, και ζωοτροφές.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Αύγουστο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2022, παρουσίασε μείωση 0,2%.

Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2021 - Αυγούστου 2022, παρουσίασε αύξηση 20,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Σεπτεμβρίου 2020 - Αυγούστου 2021.