Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Μέτρο 9: Νέα παράταση αιτημάτων πληρωμής

Ενημέρωση από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014 -2020.

Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2022 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων πληρωμής για τους δικαιούχους του Μέτρου 9 «Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών».