Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2022 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

ΕΤΜΕΑΡ: οι οριστικές εντάξεις

Ανάρτηση των Οριστικών Αποφάσεων Υπαγωγής στο Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019-2020.

Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ ανακοίνωσε ότι, στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση, στις Μερίδες των δικαιούχων, των Αποφάσεων Υπαγωγής σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019-2020, για τους Αριθμούς Παροχής όλων των χρήσεων, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 της ΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926 (ΦΕΚ Β’3152/30.07.2020), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι δικαιούχοι μπορούν να εισέλθουν στο Πληροφοριακό Σύστημα με τους κωδικούς TAXISnet και να μεταφορτώσουν ή να αποθηκεύσουν τις Αποφάσεις Υπαγωγής. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση των Νομικών Προσώπων, πρόσβαση στις Αποφάσεις Υπαγωγής έχουν μόνο τα ίδια τα Νομικά Πρόσωπα μέσω των εταιρικών κωδικών TAXISnet και όχι οι εξουσιοδοτημένοι λογιστές/φοροτέχνες που υπέβαλαν τις δηλώσεις για λογαριασμό των Νομικών Προσώπων.

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την Υπαγωγή καταναλώσεων του έτους 2021 σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ αποκλειστικά για την κατηγορία Β.6 και τις καταναλώσεις αγροτικής χρήσης.

Το Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ και το υποσύστημα παροχών αγροτικής χρήσης θα παραμείνουν διαθέσιμα στους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων μέχρι και τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022.

Για τη διευκόλυνση των αιτούντων, ο ΔΑΠΕΕΠ έχει αναρτήσει αναλυτικές πληροφορίες ΕΔΩ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
etmear@dapeep.gr

Για λεπτομέρειες αναφορικά με την εφαρμογή του νέου σχήματος Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ την περίοδο 2019-2028, μπορείτε να ανατρέξετε στα ακόλουθα links:

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Υποβολή αίτησης

Μεθοδολογία Υπαγωγής σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ

Υπολογισμός Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ)

Εταιρικοί Μετασχηματισμοί