Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2022 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Δίωξη αγριόχοιρων και υβριδίων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπουργική Απόφαση «Δίωξη αγριόχοιρων και υβριδίων αυτού, καθώς και μη δεσποζόμενων χοίρων σε δασικού χαρακτήρα περιοχές και σε αγροτικές και λοιπές εκτάσεις, σε όλη την επικράτεια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκαλεί ο υπερπληθυσμός τους στη γεωργία, στη δημόσια ασφάλεια και στη βιοποικιλότητα».

Τα τελευταία χρόνια σε πολλές περιοχές της Ελλάδος καταγράφεται υπερπληθυσμός του είδους Sus scrofa (αγριόχοιρου) και κυρίως υβριδίων αυτού που προκαλούν εκτεταμένες ζημιές στις γεωργικές καλλιέργειες με αντίστοιχα αποτελέσματα στην αγροτική οικονομία.

Ππαρά τα διαχειριστικά μέτρα που λήφθηκα μέχρι σήμερα, όπως είναι η αυξημένη κάρπωση των αγριόχοιρων κατά την κυνηγετική περίοδο σε όλη τη χώρα, δεν μειώθηκε ο πληθυσμός των αγριόχοιρων, ούτε και οι ζημιές στην αγροτική παραγωγή, ενώ γίνονται και συνεχείς αναφορές σε ζημιές που προκαλούνται από αυτούς και τα υβρίδιά τους

Έτσι, επιτρέπεται -κατ' εξαίρεση- η ελεγχόμενη δίωξη των αγριόχοιρων και των υβριδίων αυτών, καθώς και μη δεσποζόμενων χοίρων, σε δασικές, αγροτικές και λοιπές περιοχές, σε όλη την επικράτεια, λόγω των επαπειλούμενων ζημιών στην αγροτική και κτηνιατρική παραγωγή εξαιτίας του υπερπληθυσμού τους και γενικότερα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκαλείται στη γεωργία, στη δημόσια ασφάλεια και στη βιοποικιλότητα, από ειδικά συνεργεία, που θα συσταθούν άμεσα, ως εξής:

Η υποχρέωση για την άμεση συγκρότηση συνεργείων δίωξης αφορά όλες τις Δασικές Υπηρεσίες που υπάγονται στις Επιθεωρήσεις Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Μακεδονίας - Θράκης και Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίες θα εκδώσουν άμεσα αποφάσεις συγκρότησης ενός ή περισσότερων συνεργείων δίωξης ανά Δασική Υπηρεσία, στα πλαίσια της παρούσας απόφασης σε συνεργασία με τους Κυνηγετικούς Συλλόγους της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

Τα συνεργεία δίωξης θα επιχειρούν όλη τη διάρκεια του έτους παράλληλα με τα μέτρα που λαμβάνονται στα πλαίσια της κοινής υπουργικής απόφασης «Πρόγραμμα επιζωοτιολογικής επιτήρησης, πρόληψης και ελέγχου της Αφρικανικής Πανώλης των Χοίρων στους αγριόχοιρους - Καθορισμός πλαισίου συνεργασίας αρμόδιων αρχών και φορέων για τη διαχείριση του πληθυσμού των αγριόχοιρων

Να σημειωθεί ότι η ρύθμιση των πληθυσμών αγριόχοιρων και υβριδίων αυτών, θα διενεργείται, αποκλειστικά και μόνο με τη θήρα τους σε δασικές, αγροτικές και λοιπές περιοχές, σε όλη την επικράτεια, από τα συγκροτούμενα στα πλαίσια της παρούσας συνεργεία.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.