Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 06 Σεπτεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Χοιρινό και πουλερικά ξανά στην Κορέα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βοηθά στην επανέναρξη του εμπορίου ευρωπαϊκού χοιρινού κρέατος και πουλερικών προς τη Δημοκρατία της Κορέας.

Ως αποτέλεσμα της έντονης συνεργασίας υψηλού επιπέδου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Δημοκρατίας της Κορέας, οι χώρες της ΕΕ μπορούν, από σήμερα, να εξάγουν χοιρινό κρέας και πουλερικά στη Δημοκρατία της Κορέας ευκολότερα. Το υπουργείο Γεωργίας, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων της Δημοκρατίας της Κορέας (MAFRA) αποφάσισε να άρει έναν μακροχρόνιο εμπορικό φραγμό που έπληξε τις εξαγωγές χοιρινού κρέατος και προϊόντων πουλερικών της ΕΕ, καθώς η Δημοκρατία της Κορέας αναγνωρίζει πλέον τα αυστηρά μέτρα περιφερειοποίησης της ΕΕ για τον έλεγχο των εστιών της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και της υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών. Η απόφαση αυτή θα μπορούσε να ξεκλειδώσει εμπορικές συναλλαγές ύψους άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ κατά τα επόμενα έτη.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Επιτροπής και επίτροπος Εμπορίου, κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, δήλωσε: «Η σημερινή απόφαση της Δημοκρατίας της Κορέας να άρει τους περιορισμούς στις ευρωπαϊκές εξαγωγές χοιρινού κρέατος και πουλερικών αναμένεται να οδηγήσει στην αύξηση των εξαγωγικών ευκαιριών για έναν τομέα που αντιμετωπίζει σοβαρούς περιορισμούς. Εκπληρώνουμε τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε τον γεωργικό τομέα της ΕΕ, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι Κορεάτες καταναλωτές θα μπορούν να επωφεληθούν από τα προϊόντα υψηλής ποιότητας της ΕΕ. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την παραγωγική συνεργασία με τους Κορεάτες εταίρους μας, με τους οποίους συνεργαζόμαστε στενά σε θέματα που σχετίζονται με το εμπόριο μετά την εμπορική συμφωνία μας το 2011. Ελπίζουμε να αξιοποιήσουμε την επιτυχία αυτή για να αναπτύξουμε παρόμοια εποικοδομητική συνεργασία με άλλους εμπορικούς εταίρους για την αναγνώριση του συστήματος περιφερειοποίησης της ΕΕ.»

Η κ. Στέλλα Κυριακίδου, επίτροπος αρμόδια για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων, δήλωσε: «Η διασφάλιση της υγείας των ζώων αποτελεί βασική προτεραιότητα για εμάς. Στην ΕΕ εφαρμόσαμε αυστηρά και αποτελεσματικά μέτρα κατά της αφρικανικής πανώλης των χοίρων και της γρίπης των πτηνών. Η επανέναρξη των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ της Δημοκρατίας της Κορέας και της ΕΕ αποτελεί επιτυχία και αναγνώριση των προσπαθειών αυτών και θα ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό τους ευρωπαίους παραγωγούς στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην καταπολέμηση των εν λόγω νόσων των ζώων και στη συνέχιση των εξαγωγών τροφίμων της ΕΕ που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα και παρέχουν εγγυήσεις όσον αφορά την υγεία των ζώων και την ασφάλεια των τροφίμων.»

Η σημερινή απόφαση ωφελεί τις ακόλουθες 11 χώρες της ΕΕ στις οποίες επετράπη να εξάγουν πουλερικά και προϊόντα πουλερικών στη Δημοκρατία της Κορέας: Γερμανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Βέλγιο, Γαλλία, Φινλανδία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Σουηδία, Δανία και Λιθουανία· και τα ακόλουθα 14 κράτη μέλη στα οποία επετράπη να εξάγουν χοιρινό κρέας και χοιρινά προϊόντα: Γερμανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Βέλγιο, Γαλλία, Φινλανδία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Σουηδία, Δανία, Σλοβακία, Αυστρία, Ιρλανδία και Πορτογαλία.

Η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το σημαντικό αυτό βήμα της Δημοκρατίας της Κορέας, καθώς καταδεικνύει την εμπιστοσύνη στο σύστημα ελέγχου της ΕΕ. Η εν λόγω απόφαση επιτρέπει ένα σταθερότερο εμπόριο, το οποίο όχι μόνο ωφελεί τους εξαγωγείς της ΕΕ, αλλά σημαίνει επίσης ότι οι Kορεάτες καταναλωτές μπορούν να συνεχίσουν να επωφελούνται από υψηλής ποιότητας και ασφαλή προϊόντα χοιρινού κρέατος και πουλερικών από την ΕΕ. Με την εν λόγω απόφαση, η Δημοκρατία της Κορέας ευθυγραμμίζει περαιτέρω τους όρους των εισαγωγών της με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του ΠΟΕ και με εκείνες που απορρέουν από την συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Δημοκρατίας της Κορέας.

Μέχρι σήμερα, η Δημοκρατία της Κορέας επέβαλε απαγόρευση των εισαγωγών χοιρινού κρέατος ή πουλερικών από κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν προσβληθεί από αφρικανική πανώλη των χοίρων ή υψηλής παθογονικότητας γρίπη των πτηνών, παρά το γεγονός ότι η ΕΕ διαθέτει αυστηρό σύστημα περιφερειοποίησης με το οποίο οι εστίες περιορίζονται στην πληγείσα περιφέρεια και δεν επιτρέπεται να εξαπλωθούν σε άλλες περιφέρειες. Με την αναγνώριση των μέτρων περιφερειοποίησης της ΕΕ, τα οποία αντανακλώνται πλέον στις αναθεωρημένες υγειονομικές απαιτήσεις για τις εισαγωγές στη Δημοκρατία της Κορέας, επιτρέπεται πλέον η συνέχιση των εξαγωγών από περιοχές των κρατών μελών της ΕΕ που είναι απαλλαγμένες από αυτές τις νόσους, αντί να επιβάλλεται απαγόρευση σε εθνική κλίμακα όταν εκδηλώνονται εστίες των εν λόγω νόσων των ζώων.

Το εν λόγω μέτρο διευκόλυνσης του εμπορίου ελήφθη έπειτα από ενδελεχή αξιολόγηση που διενήργησε η Δημοκρατία της Κορέας σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της περιφερειοποίησης της ΕΕ. Έπειτα από τεχνική αξιολόγηση, η Δημοκρατία της Κορέας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μπορεί να συνεχιστεί με ασφάλεια το εμπόριο από περιοχές απαλλαγμένες από νόσους από κράτη μέλη της ΕΕ που έχουν προσβληθεί από τις εν λόγω νόσους.