Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Τι προβλέπει ο νέος νόμος για τα λιπάσματα

Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι απαιτήσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν τα λιπάσματα που θα φέρουν τη σήμανση «λίπασμα παλαιών προδιαγραφών», τα οποία παράγονται ή/και κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά έως 15.12.2022 το αργότερο, καθορίζονται με ΚΥΑ των υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παράλληλα, καθορίζεται ο κατάλογος των τύπων λιπασμάτων με σήμανση «λίπασμα παλαιών προδιαγραφών», τα ανεκτά όρια διακύμανσης, οι ανώτατες οριακές τιμές επιμολυντών, οι μέθοδοι δειγματοληψίας και ανάλυσης αυτών.

Να σημειωθεί ότι η απόφαση δεν εφαρμόζεται για απλά ή σύνθετα στερεά λιπάσματα νιτρικού αμμωνίου υψηλής περιεκτικότητας σε άζωτο σε ποσοστό άνω του 28 % κατά μάζα σε σχέση με το νιτρικό αμμώνιο που περιέχεται στο λίπασμα.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά με τα Εθνικά Λιπάσματα, όπως αναφέρεται έχει ισχύ έως τις 15 Δεκεμβρίου οπότε και θα αξιολογηθούν το ρυθμιστικό πεδίο εφαρμογής και η περαιτέρω ισχύς της.

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.