Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Πατάτα: Συστάσεις για αλτερνάρια και περονόσπορο

Οδηγίες από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Αχαΐας για τις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου και Ιθάκης.

Περονόσπορος 

Οι φθινοπωρινές πατατοφυτείες βρίσκονται σε στάδιο ευπαθές στις προσβολές από την ασθένεια. Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με την βαθμιαία πτώση των θερμοκρασιών συντελούν στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για προσβολές και την ανάπτυξη του παθογόνου.

Τις τελευταίες ημέρες οι μέσες μέγιστες θερμοκρασίες είναι ελάχιστα υψηλότερες από το ανώφλι (24οC) της βέλτιστης ανάπτυξης του παθογόνου, ωστόσο αναμένεται περαιτέρω πτώση τους η οποία θα δημιουργήσει ιδιαίτερα ευνοϊκές συνθήκες για ραγδαία ανάπτυξη των προσβολών από το παθογόνο.

Περαιτέρω, το γεγονός των πλημμυρισμένων εδαφών θα συνεισφέρει στις επιδημικές συνθήκες.

Συστάσεις: Οι φυτείες που βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο προσβολής από την ασθένεια πρέπει να προστατεύονται με 7-ήμερες επεμβάσεις. Να ληφθεί υπόψη η ανάγκη κάλυψης και του νέου φυλλώματος. Η προστασία για τον Περονόσπορο πρέπει να είναι κυρίως προληπτική.

Αλτερνάρια

Παρατηρούνται τοπικές εξάρσεις. Ο καιρός ευνοεί προσβολές σε όλες τις πεδινές περιοχές και ιδιαιτέρως στο Ιόνιο.

Συνιστάται η συνέχιση των επεμβάσεων.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ
Από τις λίστες με τα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα και εντομοκτόνα σκευάσματα, σύμφωνα με τις οδηγίες του σχεδίου φυτοπροστασίας του γεωπόνου για την επιλογή φυτοπροστατευτικού, δοσολογίας και μεσοδιαστήματος εφαρμογής. Θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, την προστασία του αγρότη, του καταναλωτή,
των ωφέλιμων οργανισμών και του περιβάλλοντος.