Ένωση Αγρινίου

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Παρατείνεται η δήλωση αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων

Πήρε ΦΕΚ η σχετική απόφαση.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Υπουργική Απόφαση 3993/23-9-2022 «Παράταση έκτακτων μέτρων για την εξασφάλιση της επάρκειας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων για την επισιτιστική ασφάλεια και την αποφυγή αθέμιτων εμπορικών πρακτικών».

  • Πρόκειται για την κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την δήλωση των αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, η οποία παρατείνεται για διάστημα 3 μηνών, η οποία ισχύει από τις 28 Σεπτεμβρίου 2022.

Όπως επισημαίνεται στην σχετική απόφαση «Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 87 του ν. 4916/2022 (Α' 65), καθώς και όσες εξειδικεύθηκαν με την υπ' αρ. 1368/01.04.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Δήλωση αποθεμάτων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων» (Β' 1549), παρατείνονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας».