Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Οι εξαγωγές των ευρωπαϊκών αλκοολούχων ποτών το 2021

Το 2021 οι εξαγωγές έφτασαν συνολικά τα 8,41 δισ. ευρώ.

Οι εξαγωγές των ευρωπαϊκών αλκοολούχων ποτών παραμένουν ζωτικής σημασίας και εξακολουθούν να έχουν προοπτική δυναμικής ανάκαμψης.

Περίπου τα 2/3 των εξαγωγών των αλκοολούχων ποτών (σε αξία) το 2021 κατευθύνθηκαν στις τρίτες χώρες, ενώ πολλά από αυτά (240) αποτελούν Γεωγραφική Ένδειξη και προστατεύονται. Οι Γεωγραφικές Ενδείξεις έχουν διεθνή φήμη και αποτελούν πηγή ανάπτυξης και απασχόλησης στην Ευρώπη. Η συνέχισή τους στην αγροτική ανάπτυξη είναι, συνεπώς, απαραίτητη αφού ενισχύουν τον τουρισμό και κατά συνέπεια την ανάπτυξη των αγροτικών κοινοτήτων.

Όπως επισημαίνει ο ΣΕΑΟΠ σε σχετική ανάρτηση, «με την άρση των εμπορικών εμποδίων όπως είναι οι υψηλοί εισαγωγικοί δασμοί, η διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση, η αδύναμη προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο και οι πολύπλοκες και χρονοβόρες τελωνειακές διαδικασίες και με την προώθηση της υψηλής ποιότητας των προϊόντων μας στο εξωτερικό, θα είμαστε σε θέση να εκμεταλλευτούμε σημαντικές ευκαιρίες στην παγκόσμια αγορά».

Το 2021 σηματοδότησε την αρχή για την ανάκαμψη των εξαγωγών των ευρωπαϊκών αλκοολούχων ποτών, χάρη στις σταδιακές χαλαρώσεις των περιορισμών που σχετίζονταν με τον COVID-19, την σταδιακή επαναλειτουργία του κλάδου φιλοξενίας και τουρισμού και την σταδιακή οικονομική ανάκαμψη. Το 2022 πιθανότατα να είναι μια πιο δύσκολη χρονιά, ως συνέπεια των διαταραχών της αλυσίδας εφοδιασμού, των αυξήσεων των τιμών των πρώτων υλών και της ενέργειας, που επιδεινώθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, οδηγώντας σε αύξηση του πληθωρισμού και αργή ανάπτυξη σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Το 2021 είχαμε συνολικά 8,41 δισ. ευρώ εξαγωγές (σε αξία), έχοντας +24% σε σύγκριση με το 2020 και +65% την τελευταία δεκαετία.


Το εμπόριο των αλκοολούχων ποτών μπορεί να αποτελέσει ισχυρή κινητήρια δύναμη για την επίτευξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέσω της απασχόλησης και της δημιουργικής ανάπτυξης στις εξαγωγικές αγορές, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, επιτρέποντας στις ευρωπαϊκές εταιρείες να εξάγουν με καλύτερες πρακτικές και υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και καθιέρωση μια δικαιότερης και πιο υπεύθυνης οικονομίας στο εξωτερικό.

Το παράνομο εμπόριο είναι μία σοβαρή απειλή για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΕ. Το 26% της κατανάλωσης των οινοπνευματωδών ποτών είναι παράνομο, με σοβαρές συνέπειες στην υγεία των καταναλωτών, εξαιτίας της κατανάλωσης με ασφαλών ποτών, στην κυβέρνηση, οδηγώντας σε μία, εκτιμώμενη, απώλεια φορολογικών εσόδων τουλάχιστον 8,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων και στις νόμιμες επιχειρήσεις.


Η ΕΕ θα πρέπει να αναπτύξει έναν πιο στρατηγικό ρυθμιστικό διάλογο με τις σημαντικές αγορές προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα εμπόδια στο εμπόριο για τους παραγωγούς των αλκοολούχων ποτών και να συμβάλλουν στην παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας και σαφήνειας, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες κανονιστικές εξελίξεις. Επιπλέον η ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστεί με χώρες που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των εμποδίων πρόσβασης στην αγορά, που προέρχονται από άλλες τρίτες χώρες, συνεχίζοντας να επενδύουν στη ρυθμιστική συνεργασία σε πολυμερές επίπεδο, για παράδειγμα μέσω του Κώδικα Τροφίμων. Ο κλάδος μας είναι έτοιμος να συμβάλει παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη στους τομείς των κανονισμών για τα αλκοολούχα ποτά και τις γεωγραφικές ενδείξεις, τη φορολογία, την επισήμανση, την υλικοτεχνική υποστήριξη και την λειτουργία.