Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 08 Σεπτεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Νέα παράταση πληρωμής για τις Ομάδες Παραγωγών

2η παράταση υποβολής αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων του Μέτρου 9.

 

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020 ενημερώνει τους δικαιούχους του Μέτρου 9 (ομάδες παραγωγών), ότι η προθεσμία υποβολής των αιτημάτων πληρωμής παρατείνεται μέχρι την 31-10 - 2022.