Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 09 Σεπτεμβρίου 2022 — Κατηγορίες: Αγροτοδικειο

Νέα αύξηση 33,3 % στο έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου

Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας κατά τον μήνα Ιούλιο του 2022.

Η  συνολική  αξία  των  εισαγωγών  -  αφίξεων,  κατά  τον  μήνα  Ιούλιο  2022  ανήλθε  στο ποσό  των 7.967,9  εκατ. ευρώ (8.085,9 εκατ. δολάρια) έναντι 5.801,5 εκατ. ευρώ (6.838,1 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021  παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 37,3%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούλιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 802,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,7%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα  Ιούλιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 778,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,2%, σε σχέση με τον μήνα Ιούλιο 2021.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών, κατά τον μήνα Ιούλιο 2022 ανήλθε στο ποσό των 4.971,4 εκατ. ευρώ (5.075,5 εκατ. δολάρια) έναντι 3.553,8 εκατ. ευρώ (4.213,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 39,9%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα  Ιούλιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά  468,7 εκατ. ευρώ δηλαδή 17,8% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα  Ιούλιο 2022 παρουσίασε αύξηση κατά 467,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή  17,9%, σε σχέση με τον μήνα Ιούλιο 2021.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιούλιο 2022 ανήλθε σε 2.996,5 εκατ. ευρώ (3.010,4 εκατ. δολάρια) έναντι 2.247,7 εκατ. ευρώ (2.624,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 33,3%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα  Ιούλιο 2022 παρουσίασε  αύξηση του ελλείμματος κατά 333,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 20,2%, ενώ η  αντίστοιχη  αξία  χωρίς  τα  πετρελαιοειδή   και  τα  πλοία  κατά  τον  μήνα   Ιούλιο  2022 παρουσίασε  αύξηση  κατά  311,8  εκατ.  ευρώ, δηλαδή 18,9%  σε σχέση με τον μήνα Ιούλιο 2021.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022 ανήλθε στο ποσό των 51.644,0 εκατ. ευρώ  (55.622,3  εκατ.  δολάρια)  έναντι  34.666,4  εκατ.  ευρώ  (41.500,6  εκατ.  δολάρια)  κατά  το  ίδιο  διάστημα  του έτους  2021, παρουσιάζοντας  αύξηση, σε ευρώ 49,0%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 8.494,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 31,8% και η αντίστοιχη αξία χωρίς  τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε  αύξηση κατά  8.430,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 31,7%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021.

Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022 ανήλθε στο ποσό των 30.977,2 εκατ. ευρώ  (33.497,7 εκατ. δολάρια)  έναντι  22.168,4 εκατ. ευρώ (26.706,1 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση,  σε ευρώ 39,7%.

  • Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή  παρουσίασε αύξηση κατά 3.816,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή  23,2% και  η αντίστοιχη  αξία χωρίς  τα πετρελαιοειδή  και τα  πλοία παρουσίασε  αύξηση κατά 3.807,9 εκατ.  ευρώ, δηλαδή 23,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2022 ανήλθε σε 20.666,8 εκατ. ευρώ (22.124,6 εκατ. δολάρια) έναντι 12.498,0 εκατ. ευρώ (14.794,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2021, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 65,4%.

  • Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά  4.678,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή  45,6% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 4.622,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 45,2%.